SECURITY AWARENESS OG TRÆNING

Et af de svageste led i forbindelse med IT sikkerhed er brugeren. Opmærksomme og kyndige medarbejdere spiller derfor en central rolle for virksomhedens sikkerhed.

Vi arbejder i regi af Nixu med flere elementer for at øge opmærksomheden og højne vidensniveauet omkring sikkerhed hos vores kunder og deres medarbejdere. Det omfatter bl.a. security awareness kampagner, simulerede phising angreb, software løsninger og kundetilpasset træning.

Vi tilbyder software løsninger fra en række forskellige software levarandører. Løsningerne kommer f.eks. fra:

  • Sophos
  • Kaspersky
  • KnowBe4
Kontakt os for en snak om hvad der skal til i forhold til kampagner, software løsninger og træning, samt hvad indholdet skal være for at møde de konkrete behov.

Security Awareness Kampagner

Vi tilbyder en omfattende palette af muligheder inden for oplysningskampagner, lige fra gratis test til private brugere, over mindre specialiserede undersøgelser og kampagner til store internationale tests og flersprogede kampagner.

Security awareness kampagner kan udføres via e-mail, web eller print og kan målrette virksomhedens medarbejdere på forskellige niveauer og / eller inkludere eksterne partnere.

Simuleret Phising Angreb

Simulerede phising angreb overfor virksomhedens brugere, viser hvor i organisationen, der skal sættes stærkere ind omkring security awareness.

Værktøjet KnowBe4 tilbyder f.eks. orkestrerede og individuelt designet simulering af phising angreb på enten dansk eller engelsk. Brugere kan importeres fra AD via en CSV-fil og gruppere efter afdelinger, kendskab etc. Værktøjet giver efterfølgende et overblik over kampagnens resultater.

Der medfølger prækonfigurerede e-mail templates på engelsk og man kan udfærdige danske versioner, eller overlade det til C-cure at udarbejde de konkrete kampagner ud fra individuelle ønsker.

Kundetilpasset Træning i IT Sikkerhed

IT sikkerhedstræning eller -arrangementer kan enten dække generelle emner eller mere dybdegående sessioner om specifikke udfordringer, produkter og løsninger.

Varigheden er aftalt på forhånd, og vi anbefaler at grupperne er mindre, desto sværere er emnerne.

Security Awareness PortalInformation security and IT security

Vi arbejder i dybden med med IT Security Awareness og derfor har vi udviklet en separat portal, der kommer rundt om både awareness kampagner, gode råd om IT politikker, skabeloner, lovgivning, test af sikkerhedsviden m.m.

Hent inspiration og se mere på

www.SecurityAwarenessPortal.dk

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net