OM C-CURE

C-cure er etableret i 1993 og specialiseret indenfor cyber security og teknisk compliance i forhold til bl.a. til GDPR. Virksomheden blev 1. april solgt til Nixu. Vi beskytter identiteter, rettigheder og data, at rest eller i transit. C-cure har kunder i både den private og offentlige sektor i ind- og udland, hvor vi yder uvildig rådgivning, samt leverer og supporterer sikkerhedsløsninger. Vores kunder og samarbejdspartnere, modtager seriøs og kompetent sparring også i mere avancerede ITsikkerhedsanalytiske, compliancemæssige- eller incidentrelaterede opgaver.

Desuden er C-cure's ejer Mette Nikander fungerende IT-Sikkerhedsrådgiver i en række udvalg og foreninger, hvor hun bl.a. rådgiver Den Danske Regering og EU Kommissionen, besvarer høringer, skriver vejledninger m.m. Mette og kolleger har i øvrigt også undervist Datatilsynet og Justitsministeriet i teknisk GDPR compliance.

Faglige Specialer

 • Rådgivning, uvildig vurdering og rapportering omkring egnede sikkerhedsløsninger.
 • Salg og support af sikkerhedsløsninger.
 • Projektstyring og sparring om implementering af IT sikkerhed
 • Security awareness og forbedring af sikkerhedskultur
 • Teknisk GDPR-compliance
 • Modenhedsanalyse, sikkerhedsanalyse og risikovurdering.
 • Governance.
 • Compliance test ud fra ISO standarder etc.
 • Penetrationstest, sårbarhedsscan med tilhørende analyse
 • Incidentrespons
 • Teknisk bevisførelse

Kurser, Seminarer og Konferencer

Vi tilbyder seminarer og foredrag om brugeradfærd, IT-strategi, IT-ret, samt om specifikke løsninger. Vi arrangerer også gerne kurser, uddannelsesforløb, workshops og seminarer, individuelt designet til virksomheder.

Service

Vi leverer både Managed security af løsninger, såvel, som vi kan tilbyde at medadministrere eller blot fungere som tilkald på sikkerhedsløsninger.
Hos os får du mere for pengene. Vi har valgt at levere en meget høj servicestandard fordi det skaber tryghed . Vi engagerer os i vores kunder og deres forretning,og sætter en ære i at forstå Jeres forretning og de parametre der er væsentlige for jer. På den måde kan vi yde den bedste hjælp. Man kan altid sparre med en konsulent, omkring sine overvejelser på sikkerhedsområdet .
Vi holder Jer desuden løbende informeret om trusselsbilledet og anbefalede tiltag. Ligesom vi informerer vores samarbejdspartnere om efterspørgslen og behovene i markedet, således at løsninger udvikles derefter.

Sikkerhedsløsninger

De løsninger vi anbefaler og arbejder med, er de IT Sikkerhedsløsninger, hvor producenterne er trendsættende og stabile på teknologier, samt er villige til at agere hurtigt og professionelt i det danske marked. Da alting er foranderligt og virksomheders behov er individuelle, har vi stor bredde i vores sortiment, selvfølgelig ud fra en grundig research.

Vi giver vore kunder det relevante og nemme overblik, fordi vi løbende afsøger markedet for ny teknologi og hjælper til at nå frem til passende løsninger og aftalevilkår. så kan vi hjælpe virksomheder i at træffe de optimale valg af tilgange og løsninger, således at vi kan bidrage til i det bedst mulige afkast af de nødvendige investeringer.

Support af Løsninger

Det er en vigtig del af vores forretningsstrategi at yde dedikeret og engageret support, så hurtigt som muligt.
Vi giver som standard 2 timers reaktionstid på support. Skulle der opstå behov for ”Third Level” support, formidler C-cure sagen videre til de relevante eksperter. Naturligvis indenfor den lovede reaktionstid.

Sikkerhedskonsulenter

Vi kan levere konsulenter til projekter af kortere eller længere varighed og tilbyder sikkerhedsspecialiserede konsulenter med overordnede certificeringer såsom f.eks. SCRUM Master, Prince2,CISSP / ISC2, IBM Certified Specialist, samt certificeringer indenfor firewalls, content management, kryptering, antivirus, autentificering, netværksovervågning etc.

Relationer i Branchen

Gode kontakter kan være altafgørende i presserende sager. Vi er kendt for at have skabt velfungerende relationer gennem mere end 25 år. Vi samarbejder og netværker professionelt med specialister, producenter og distributører verden over. Ligesom vi også har kontakt til den politiske verden. Vi foretager løbende vedligeholdelse af vores unikke relationer til både IT sikkerheds-leverandører, specialister, forhandlere og kunder.

Security Awareness

På grund af og til trods for den teknologiske udvikling, er ét af de svageste led fortsat brugerne. C-cure tilbyder awareness kampagner med mulighed for opfølgende tests. Security Awareness kampagnerne leveres på E-mail, web eller print og kan målrettes virksomhedens medarbejdere på flere niveauer, og/eller eventuelle samarbejdspartnere.

Det vi ikke har . . .

Har man forespørgsler om emner eller løsninger, som man ikke umiddelbart kan findes på vores website, da er man altid velkommen til at kontakte os. Hvis vi teknisk set kan indestå for en løsning, der ligger udenfor vores almindelige sortiment og vi kan se villighed til support og service fra producentens side, så kan vi ofte også levere løsningen med den ønskede support.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net