Pressemeddelse pr. 7. januar 2009

C-cure er vækstet 45% i 2008 og er kommet på SKI’s rammeaftale

C-cure - specialiseret i IT sikkerhed, er kommet med på SKI’s rammeaftale om IT konsulentydelser, som træder i kraft 1. marts 2009. C-cure ser frem til at dørene åbnes for endnu flere udfordringer fra den offentlige sektor. Rammeaftalen lægger op til indkøb af ydelser for i alt ca. 1,4 mia. og er en unik chance for gennembrud for de mindre leverandører.
”Vi har ikke tidligere ansøgt om at komme på SKI aftalen, så det er selvfølgelig tilfredsstillende at kvalificere sig i første forsøg”, siger Direktør i C-cure Mette Nikander og fortsætter; ”Som ”nybegyndere” var det ikke just ligetil at deltage i et SKI udbud. Det har været ressourcekrævende og et meget omfattende kompendium, man skulle gennemlæse forinden. Så meget desto større er glæden ved, at vi kvalificerede os. Vi er også stolte af at se, at vores forretningsstrategi har holdt vand, alene i 2008 opnåede vi en vækst i vores omsætning på 45%”.

Fra Distribution til direkte salg
C-cure blev etableret for 15 år siden som IT sikkerhedsdistributør. Forretningsstrategien var at differentiere sig fra de øvrige distributører på markedet ved at hjælpe forhandlere til at kunne lave løsningsorienteret salg. Da de forskellige producenter af sikkerhedssoftware for ca. 6 år siden begyndte at indlemme målgrupper såsom hjemmebrugere og small business markedet, opstod der utålmodighed fra producenternes side. De ønskede i stigende grad at C-cure gik ”box-mover” vejen og ikke helligede sig for meget tid på de enkelte sager. Man indførte i stedet skandinavisk talende callcentre, som skulle supportere kunderne.
Det var en vigtig beslutning, som C-cure kom til at stå overfor, idet at deres løsningsorienterede forretningsstrategi resulterede i at de mistede et vigtigt agentur. ”Vi stod ved en skillevej, enten skulle vi finde et nyt agentur, hvor producenten troede på vores strategi, eller også skulle vi gå egne veje og ikke risikere at komme i lommen på producenterne og deres agenda”, siger C-cure’s direktør Mette Nikander og fortsætter; ” Vi valgte den sidste løsning og omstrukturerede vores forretning, således at vi primært arbejdede direkte i markedet. Det kan virke stædigt og der var en del leverandører der ikke rigtigt troede på, at vi ville få succes og nok slet ikke når der var en kvinde ved roret”.

Forretningsstrategien var bæredygtig
Det blev selvfølgelig nogle interessante år med store udfordringer. C-cure holdt fortsat fast i de forhandlere der ønskede at benytte deres IT sikkerhedskompetencer og etablerede samtidigt nye direkte kunder. Mange mente at det ville være en svær balancegang at både have direkte og indirekte kunder, men det handler jo i bund og grund om en ordentlig moral og etik, så kan det sagtens lade sig gøre.C-cure udvidede både antallet af IT sikkerhedsprodukter, men også antallet af løsninger indenfor hver kategori. Således tilbydes i dag f.eks. 6 forskellige antivirusløsninger, 4 forskellige krypteringsløsninger etc. På den måde er man i langt større grad, i stand til at opbygge relationen til den enkelte kunde, baseret på ren rådgivning frem for, at man tilbyder en løsning, fordi det er den eneste man har. ”Vi har tit set at konkurrerende løsninger har forskellige forcer og da ikke alle virksomheder har samme økonomi, driftsbehov eller sikkerhedsstrategi, så er der tit brug for at veje løsningerne op mod hinanden. Vores forretningsmodel giver også kunderne mulighed for at kunne skifte løsning, uden at skifte leverandør og kompetencer ud”.”For at kunne rumme et stort udvalgt, er det som mindre virksomhed selvfølgelig væsentligt at være certificeret på en række områder, men ikke mindst har det for os været vigtigt at have et velfunderet netværk af IT sikkerhedsspecialister over hele verden, som vi kan trække på. C-cure netværker aktivt med de mange kontakter der er etableret siden 1993, da virksomheden blev startet.

Netop det at vi har lagt vægt på rådgivning og en bred viden om udbuddet af løsninger i markedet, har gjort at vi i 2008 har vækstet 45% i omsætning og at vi har kvalificeret os til at komme på SKI aftalen. Det er rart at se når forretningsstrategien holder vand ”, slutter Mette Nikander.

Ved spørgsmål, kontakt da venligst C-cure på Tlf. +45 4541 1446. Vi kan bistå med billedmateriale etc.

Venlig Hilsen

C-Cure __________________________________________________________________________________

Kort om C-cure
C-cure har fokus på IT sikkerhed, yder rådgivning og implementering til kunder direkte, samt til producenter og IT forhandlere i markedet. C-cure leverer løsninger indenfor f.eks. antivirus, kryptering, token løsninger, mail- og web-contentfiltering, DLP (data leak/loss prevention), netværksovervågning, analyseværktøj etc. C-cure’s mål er at være IT afdelingens forlængede arm,- den ekstra medarbejder, som på IT sikkerhedsområdet kan bistå med ærlig og relevant teknisk sparring.Læs mere på www.C-cure.dk

Kort om rammeaftalen
SKI’s Rammeaftale for IT konsulentydelser - rådgivning, ressourcer og specialistydelser, tæller en leverandørliste på 110 IT virksomheder. Ikke overraskende er der mange mindre virksomheder repræsenteret på listen, for denne gang blev der særligt lagt vægt på økonomi og selvfølgelig kompetencer på de forskellige forretningsområder, som strækker sig fra overordnet, forretningsorienteret rådgivning omkring digitalisering og effektivisering, over ekspertassistance inden for arkitektur og sikkerhed m.m.

Kort om SKI
SKI gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlig sektor. Udbuddene udmønter sig i rammeaftaler, der fremmer og effektiviserer offentligt indkøb, og dermed bidrager til at sikre den danske velfærd. SKI blev etableret i 1994 og er et kommercielt aktieselskab ejet af staten med 55 pct. og Kommunernes Landsforening med 45 pct. SKI’s omsætning er næsten tredoblet siden 2003, og omsætningen estimeres til at ville udgøre 10,6 mia. kr. i regnskabsåret 2008. Den nye ambitiøse strategi sigter mod, at offentligt indkøb via SKI’s rammeaftaler i 2012 vil udgøre 13 mia. kr.

 

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net