Udtalelse
Samarbejdet med C-cure begyndte i August/September 2001. I valget af leverandør lægger vi vægt på professionel service med høj kompetence.

Vi oplever C-cures support som professionel samt yderst behjælpelig – ligeledes har de en effektiv fejlretningsprocent, som vi oplever meget tæt på 100% hvad enten det løses ved C-cure internt eller skal løses ved decideret fejlretning og omprogrammering direkte ved F-Secure. C-cure følger altid op på de indrapporterede sager og melder hurtigt tilbage.

C-cures samarbejdsevne samt generelt serviceniveau ses som meget positivt og specielt vigtig information vedr. produktet og evt. sikkerhedsrisici rapporteres prompte fra C-cure.  Senest har vi oplevet at information af yderst vigtig karakter vedr. sikkerhedsopdateringer til F-Secure produkterne samt fejlrettelsesinformation er nået til os – før – producenten selv har gjort opmærksom på problemet.

Vi har valgt at bruge F-Secure Total Suite og oplever kvaliteten af F-Secure’s produkter som høj.

Specielt sætter vi pris på de teknologier, som gør at F-Secure produkterne er overlegne i et ”enterprise” miljø med flere forskellige sikkerhedsniveau pga. F-Secure’s måde at kommunikere med den centrale Policy Manager (PM) på.

F-Secure’s PM er et utroligt stærkt værktøj, som gør vores administration af 66 servere, 1740 arbejdsstationer og ca. 500 hjemmebrugere til en arbejdsopgave, som kan klares med en daglig indsats på ca. 1 time.

I en ”Outbreak” situation kan PM desuden fjerne næsten enhver trussel på hele vores miljø inden for 10 min. ved distribution af ny policy, som f.eks. lukker en bestemt port på vores klienter m.v.

Installering samt vedligeholdelse af klienter foregår også 100% centralt via PM og er lige let hvad angår 1 arbejdsstation eller 1740.

Siden vores skift til F-Secure Total Suite har vi ikke haft nedbrud på vores serverpark, som har været relateres til virus.

Jan G. Larsen
Aalborg tekniske skole
IKT-Drift

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net