C-cure netværksgruppe

Omdrejningspunktet er IT sikkerhed- og teknisk GDPR compliance. 

Vi kender alle vigtigheden af videndeling, erfarings- og menings-udveksling. Mange gode ideer og nye tiltag vokser ud af sparring med ligesindede.

C-cure faciliterer at vores kunder kan mødes hver anden - tredje måned.

Emner kan frit bestemmes f.eks. såsom trusselbilledet, teknologiudvikling, dansk og international lovgivning, standarder, compliance, metoder, processer m.m. 

C-cure stiller sit netværk til rådighed og bistår gerne med oplægsholdere, men netværket kan også selv have forbindelser til interessante gæstetalere. Møderne kan vare 2 - 3 timer pr. gang og kan lægges morgen middag eller eftermiddag alt efter hvad der passer de fleste bedst.

Møderne vil primært afholdes på Næsseslottet i Holte. Der vil være forplejning og deltagelse er gratis for vores kunder. Er man selvstændig konsulent, kan man deltage hvis man er udsendt af en af C-cure's kunder.

Kan du eller en af dine kolleger kan være interesseret? Ring til os for at høre mere, eller udfyld denne formular. 


Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net