Er dine klienter på tværs

F-Secure viser med deres seneste nye værktøjer hvordan man på tværs af netværket får skabt et overblik og håndtering af trusselbilledet.

Via scanning og håndtering af sårbarheder, identificering og håndtering af både interne og eksterne trusler eksemplificeres rapporter og illustreres efterlevelse af nuværende og fremtidige direktiver og forordninger (eks. GDPR). Ligesom vi ser på detektering og hindring af anormaliteter på infrastruktur, som f.eks. målrettede hackerangreb m.m.
Vi går i dybden med den nye løsning Rapid Detection and Response- RDR, som et værktøj til brug for effektiv detektering og hindring af anormaliteter på infrastruktur, som F.eks. målrettede hackerangreb og vi ser på interaktionsmuligheder med endpointsikkerhed.

Bonus: Ved deltagelse i seminaret får man tilbudt en efterfølgende gratis ekstern sårbarhedsscanning incl. executive summary report for op til 10 public IP'er.

Tilmelding på dette link

Agenda

  • RADAR scanning og håndtering af sårbarheder, identificering og håndtering af både interne og eksterne trusler
  • Rapid Detection and Response- RDR
  • F-Secure PSB og Business Suite Premium

Tidspunkt

25. oktober - 09:00 til 12.00. Der serveres kaffe og brød og der vil i slutningen af arrangementet kunne nydes sandwiches og vand

Adresse
Mikado House
Rued Langgaards Vej 8
2300 Copenhagen S

Parkering


Powered by wpsnet.com