Præsentationerne fra talerne ved C-cures IT Sikkerhedskonference 2008:

Henning Mortensen
-Advisor i ITEK / Dansk Industri Henning Mortensen fortalte os om hvordan en række organisationer og virksomheder sammen med ITEK og DI har lavet en model for, hvordan man i praksis kan arbejde med privacy. I modellen arbejdes der med privacyforbedringer i forhold til compliance til lovgivningen og privacyforbedringer via anvendelse af privacyfremmende teknologier. Det blev præciseret, hvilket ansvar for privacy de forskellige spillere hver især har. Endelig blev den politiske situation på området belyst.

Se præsentationen her

Shehzad Ahmad
er chefkonsulent og leder af DK-CERT,
som er det danske Computer Emergency Response Team der var blandt pionererne i verden, der først i 90’erne tog initiativ til etablering af et internationalt samarbejde med grundidé i CERT CC i USA. Som led i det internationale samarbejde overvåger DK•CERT IT-sikkerheden i Danmark. Shehzad har en baggrund indenfor kryptering og bragte lys over det stærkt stigende behov for Data Lequage prevention og kryptering. Se præsentationen her

Peter Kruse

-sikkerhedsekspert fra CSIS, fortalte med stor energi om sit arbejde med Phishing og sit syn på udviklingen. Der blev taget udspring i aktuelle sager, som CSIS har ydet hjælp til. Det var et mildest talt rystet publikum der gik til pause bagefter,- mange skulle lige ha revurderet deres websikkerhed.
Se præsentationen her

Mikko Hypponnen - verdenskendt sikkerheds-ekspert og leder af F-secure's forskerteam. Gav med sin sædvanlige humoristiske professionalisme et indblik i trusselsbilledet, som det har været og hvordan han forventer at det vil udvikle sig og godt ser det ikke ud.Som andre kom ind på, er webtruslerne stigende og det er ikke længere kun de mest oplagte handelsportaler etc. vi skal være bekymret for.Selv Top 500 virksomheder, med professionelle IT teams, der overvåger sikkerheden døgnet rundt, hackes og spreder malware og phishing angreb. Antallet af botnets og deres rækkevidde er stærkt stigende....
Se præsentationen her

 

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net