CYBER INCIDENT RESPONSE STRATEGI-KURSUS

17. maj 2018 09:00-17:00

LÆR OM FORRETNINGSGANGE & OPERATIONELLE STRATEGIER FOR REAKTION PÅ DATALÆK OG KOMPROMITTERING. 

Er jeres organisation i stand til at opdage og reagere på datalæk og kompromittering? Kan I hurtigt og agilt genoptage daglige rutiner og forretning?

Dette kursus er for relevante parter i organisationen,- også de non-tekniske. Kurset giver dybere indsigt i vigtige risikoreducerende kontroller, for at øge din virksomheds evne til at beskytte, opdage og reagere på cyberangreb - på et strategisk og operationelt plan.

Det er muligt at afslutte med eksaminering

Sted: 
Also
Helgeshøj Allé 8-10
2630 Taastrup

Kontakt for spørgsmål: C-cure, Mette Niklander, Tlf. 45411446

Pris € 300,-
Husk : Promotional Code ved tilmelding: CIPR40 (i modsat fald koster deltagelse €499,-).

Tilmelding:  https://www.cm-alliance.com/training/cipr-cyber-incident-planning-response/copenhagen

På kurset lærer man at :

 • Designe et tidligt varslingssystem og sænke opdagelsestiden fra måneder til dage.
 •  Udvikle færdigheder til at forstå og forbedre virksomhedens cyber-modstand ved at  tage mere omkostningseffektive, risikobaserede beslutninger. 
 • Få en forståelse af krisen, kommunikation, medier ledelse og hvordan man kommunikerer med kunder, medarbejdere og journalister. 
 • Integrere med og drage fordel af en informaton risikostyrings tilgang til Incident Management.

Man lærer også at:

 • Opleve den "gyldne time" og dens betydning i effektiv hændelsesstyring. 
 • Hvordan man bruger trussel intelligens og internationale rammer for at skabe
  en robust og effektiv responsplan. 
 • Incident Management og at forstå dens betydning. 
 • Deltagerne opretter deres egen "incident management orchestration playbook" og lærer værdien af samarbejde og at skabe brugbare sikkerhedsparametre, der kan tages i brug øjeblikkeligt for at bedre at bevise og eftervise respons kapacitet. 
 • Opdage hvorfor risikobaserede profiler af cyberangribere, er vigtige i forhold til cyber-modstand og hvordan man opretter disse profiler. 
 • Forstå anvendelsen af incident triage, OODAog diamantmetoden. 
 • Bore ned i Cyber Kill Chain proces.
Læs mere uddybende detaljer om kurset på dette pdf.

Kursus leder:
Kurset afholdes på engelsk, af Global Chief Information Security Officer, ekspert i Information Risk Management Amar Singh, der er UK Government GCHQ certificeret træner og erfaren indenfor Cyber Information Security, Data Privacy Mentor og trusted advisor for FTSE 100 virksomheder.

Amar er inspirerende, underholdende og taler også til den non-tekniske public.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net