Praktisk efterlevelse af EU Persondataforordningen (GDPR)
Seminar 2. februar 2017 

Føler I jer klar. Kender I alle jeres data og har I overblik og kontrol over det komplette dataflow? Er data behørigt beskyttet og har I teknologi, der kan hjælpe til efterlevelse af GDPR?

Mange virksomheder er godt i gang med at sætte sig ind i den juridiske vinkel og indser i takt med forståelsen af GDPR, at der også vil blive fordret en del konfiguration og træning af medarbejdere.

Vi vil på dette seminar sætte fokus på praktisk og teknologisk efterlevelse af GDPR og byder som inspiration på præsentationer fra producenter, som aktivt arbejder med emnet.
Der er gratis deltagelse

Agenda

08:30 Morgenmad

09:00 Velkommen

09:10 Bech Bruun,- Advokat Susanne Stougaard, gennemgår kort EU persondata-      
         forordningen og peger særlige elementer ud, som man bør være opmærksom på.

09:50 C-cure, Mette Nikander rejser spørgsmål og ordstyrer diskussion om teknologisk      
         efterlevelse omkring GDPR også for databehandleraftaler, hvordan arbejder vi med
         GDPR, Awareness problematikker og inspiration i virksomheden.

10:20 Pause

10:30 Checkpoint,- Security Expert Magnus Jansson om Mobile Threat Prevention, 
         beskyttelse af applikationer og trafik på Android og iOS.

11:00 Pause

11:10 Clearswift, Senior Vice President of Products, Guy Bunker - om efterlevelse af GDPR,
         Data discovery, kryptering og leak prevention i mail- og web-gatewayløsninger,- 

11:55 Sophos,Sales Engineer Per Söderquist,om kryptering af data 

12:40 Opsummering og diskussion

13.00 Frokost

Sted: 
World Trade Center 
Borupvang 3
2750 Ballerup 
Tlf. 45411446

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net