KOM I MÅL MED KRAVENE I GDPR - TIL TIDEN
(EU - Persondataforordningen) 

Gratis seminar 29.marts

C-cure tilbyder endnu et gratis formiddagsseminar omkring efterlevelse af EU Persondataforordningen.Denne gang ser vi nærmere på, hvordan man kan arbejde med sikkerhedskulturen i virksomheden og hvordan man lettere når i mål med GDPR compliance ved anbefalede arbejdsproccesser og metoder. Vi ser også på hvordan man opnår nemmere styring af passwords og adgange, samt foretager simulerede phshingangreb i virksomheden. Arrangementet retter sig mod teknisk orienterede deltagere med IT sikkerhedsansvar.

Agenda

08:30 Morgenmad

09:00 Velkommen og intro til et opdateret trusselbillede, der også influerer på GDPR

09:10 ZBC, Udviklingskonsulent og Teknoantropolog Peter Bruus, giver et inspirerende
         oplæg om sikkerhedskultur og forholdet mellem mennesker og maskiner. Industri 4.0
         (Big data, kunstig intelligens, internet of things) og LEAN filosofien i praksis
         (samarbejdsdrevet teknologiudnyttelse).

09:50 Kort pause

09:55 Tim Clements - CIPP/E, CIPM, CIPT, CRISC, CGEIT fortæller om "Det pragmatiske 
         GDPR Projekt". Der præsenteres enkle metoder og processer, der bl.a. vil hjælpe til
         planlægning og udvikling af GDPR projektet og et roadmap over delmål og udpegning
         og mapping af dataflows. 

10:55 Diskussion

11:05 Pause

11.15 C-cure, Hvordan kan vi arbejde praktisk med Security Awareness i
         organisationen, ændre sikkerhedskulturen og få alle med?
      

11:35 KnowBe4 - Kim Weiss-Poulsen, om Security awareness værktøjer- simulerede
         phishingangreb m.m.

12:05 Kort Pause

12.15 Also, Simon Gätke om Thycotic Secret Server- password og access management, til
         IT afdelingen.
 
12:45 Opsummering og diskussion

12.55 Frokost

Sted: 
World Trade Center 
Borupvang 3
2750 Ballerup 
Tlf. 45411446

Powered by wpsnet.com