Sikkerhed i cloud og virksomhedskultur

Afholdes 28. Januar 2020 fra Kl. 08:30 - 13:30
hos C-cure i Holte

Vi vil gerne invitere dig til et gratis formiddags arrangement d. 28. januar på Næsseslottet. Vi byder på lækker morgenbuffet og sandwich to go/ or stay, efter det officielle arrangement, der iøvrigt får en lidt anden form end vanligt.

De mange angreb vi har set i 2019, understreger at sikkerhed er ikke stærkere end det svageste led. Vi starter derfor med at gøre plads til dialog mellem deltagerne, omkring hvordan man kan arbejde med sikkerhedskulturen og opnå hærdning af sikkkerhed i virksomheden. C-cure kaster sine erfaringer og ideer omkring forandringsledelse og metoder ind i dialogen.

Desuden ser vi på Cloud sikkerhed og compliance. Det kan være svært at være i kontrol og opgaven bliver kun mere udfordrende, hvis man har flere miljøer at holde styr på som f.eks. AWS, Azure og Google Cloud. En række danske og internationale indlægsholdere, taler om hvordan man kan få et godt overblik, samt en sikker og velfungerende cloud. Det er muligt at spørge til råds undervejs.

Vi giver som eksempel introduktion og demo af IT sikkerhed i Azure:

  • Monitoring af netværk og bruger aktivitet.
  • Compliance
  • Anbefaling til Azure security setting

Vi illustrerer også hvordan man på tværs af cloudmiljøer kan arbejde med sikkerhed og compliance med intelligente værktøjer:

  • AI til at overvåge unormale hændelser.
  • Nem og overskuelig topologi af et Public cloud miljø
  • Simpel og effektiv håndtering af compliance krav (GDPR)
  • Kontrolér DEV-ops applikationer m.m.

Indledende taler vi om hvordan man med fordel, kan arbejde aktivt med virksomhedskultur, for at hærde virksomheden mod sikkerhedsangreb. Vi giver relevante eksempler på hvor det typisk går galt og lægger op til dialog mellem deltagere og indlægsholdere. Vi kan med fordel drage nytte af hinandens erfaringer og ideer.

Agenda

08:30 Morgenmad

09.00 Velkommen og introduktion til dagen - warm up til hvordan og hvorfor
          virksomhedskultur influerer på sikkerhed 

09:15 Sikkerhedsløsninger er desværre ikke nok for at virksomheden sikres. Vi ser på
          Hvordan man (også på ledelsesniveau) kan invendinghåndtere og stoppe dårlige
          vaner gennem forandringsledelse, for at opnå bedre organisatorisk sikkerhed/ 

10.00 Pause

10:10 Trust- Er tiden slut for supersælgeren med det eneste fantastiske produkt i tasken?
          Adeo viser sig som eksempel på en virksomhed der bryder med traditionerne og
          måden at samarbejde både med kunder og leverandører på.

10:30 IT sikkerhed i Azure og diskussion om sikkerhed i skyen ved Kaare Schmidt

11:10 Pause

11:20 IT Sikkerhed og compliance på tværs af Cloudmiljøer
          Der tages udgangspunkt i Sophos Secure Optix, ved Thomas Bonde 

12:10 IpswitchMonitoring your network- in the cloud as well, ved Ipswitch taler (engelsk)

12.55 Opsummerende dialog og sandwiches

13.30 Tak for idag

Adresse

C-cure
Dronninggårdsallé 136
2840 Holte
Tlf.45411446

 

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net