PET Kursus d. 9. december 2014

C-cure har inviteret Politiets Efterretningstjeneste samt advokatfirmaet Bird&Bird og afholder et gratis kursus i "Mennesker og sikkerhed".

Kurset omhandler trusler, adfærd, sikkerhedskultur og afslutningsvist gode råd om visse juridiske aspekter, man bør tage højde for. Kurset skal inspirere og give ideer til sikkerhedspolitikker og beredskabsplaner.

Hør bl.a.Se & Hør sagen der bragte lys over svagheder som bør overvejes i enhver virksomhed. 
Der handles heftigt med industrielle informationer. Både statslige aktører og en tung horde af professionelle hackere, arbejder i døgndrift, på at finde frem til følsomme informationer, som repræsenterer værdi og kan give konkurrencefordele i et marked, der sulter efter de letteste metoder til succes.

Mange virksomheder er så småt ved at berede sig teknologisk, men ofte overses det svageste led... De mennesker der behandler, de informationer vi ønsker at beskytte. Samarbejder man oven i købet flere parter om f.eks. produktudvikling eller del-leveringer, har man indbyrdes afhængigheder og forpligtelser, der skal tages højde for. Hvis der sker en lækage af informationer, hvordan skal man da forholde sig, skal pressen informeres og hvordan? Regner man med at alle ved hvad de skal gøre eller er alt skrevet ind i en plan?

Den kommende Persondataforordning, der forventes vedtaget af EU Kommisionen i 2015, vil blive en del hårdere end det nuværende direktiv og virksomheder vil kunne idømmes store bøder, hvis loven ikke overholdes. Kurset giver et indblik i de væsentligste punkter og i de nødvendige affødte overvejelser, man må gøre sig

Dette kursus egner sig bedst til mellemstore og større virksomheder. Det optimale udbytte opnås hvis både virksomhedens sikkerhedsansvarlige og en fra topledelsen deltager. 
Der er begrænset med pladser, så tilmelding er efter først til mølle princippet


Agenda

Kl. 08:30  Ankomst - rundstykker, the og kaffe. 
Kl. 08:55  Velkommen,- kort opridsningen af dagen og kursusformen 
Kl. 09:00  PET, "mennesker og sikkerhed". Man arbejder i grupper ud fra videoer og 
               diskuterer overvejelser og løsninger på problemstillinger i plenum .
Kl. 10:00  Pause
KL.10:10  Kurset fortsætter
kl .11:10   Pause
Kl. 11:20  Kurset fortsætter
Kl. 12:20  Spørgsmål og diskussion
Kl. 12:30  Frokost - sandwiches og vand, mulighed for videre snak.
Kl. 13:00  Advokatfirmaet Bird & Bird,- Peter Lind Nielsen,- om den nye kommende 
               persondataforordning, problematikker i forbindelse med ”The internet of things” og 
               påmindelse om vigtighed af passus i samarbejdskontrakter og klausuler i 
               forbindelse med beredskabsplaner ved f.eks. tab af data eller cyberangreb
Kl. 14:00  Afrunding og fri diskussion til sidste mand går

Vel mødt hos C-cure's samarbejdspartner:
IT2Trust Denmark,
i Kinarps bygningen på
Roskildevej 522
2605 Brøndby

Har man spørgsmål til kurset kan man kontakte Mette Nikander på Tlf. 45411446

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net