Præsentation fra PET og Bird&Bird kursus 9. december 2014

C-cure inviterede PET og Bird&Bird ind til et kursus om "Mennesker og Sikkerhed".

Præsentationer

PET udleverer ikke sin præsentation

Bird&Bird præsentation


Opsummering
Kurset omhandlede trusler, adfærd og sikkerhedskultur og skabte dialog ved gruppearbejde, for at nå frem til gode råd. Der afsluttedes med et indblik i den kommende persondataforordning og de dertil afledte overvejelser man bør gøre sig om personalejura, konsulenter udefra, adgang til data for trediepart, bøder m.m. og så blev også de juridiske perspektiver ved Big Data taget op

Kurset var ment som inspiration til gode ideer til sikkerhedspolitikker og beredskabsplaner, samt intern dialog om roller klassificeringer, nødvendige juridiske tiltag m.m.

Vores hensigt med arrangementet var at skabe den nødvendige dialog, samt give deltagerne lyst til at involvere C-cure.

Hvis man behøver tekniske kompetencer med indgående viden om persondatadirektivet og den kommende persondataforordning, og med god forståelse for de mange kulturer der eksisterer i organisationer,  så står vi selvfølgelig til rådighed for sparring, udarbejdelse af strategier og gennemgang af sikkerhedsniveauer, ligesom vi også kan tilbyde passende tekniske løsninger til beskyttelse af data, rådgivning og gennemførelse af awarenes kampagner m.m.


Vil man gerne inviteres til vores events og modtager man ikke i dag vores indbydelser, så kan man tilmelde sig nyhedsbrevet .

Powered by wpsnet.com