Gode råd om børn og unge på internettet

En stor del af de husholdningens aktiviteter på internettet udføres af børn og unge. Deres manglende viden om ITsikkerhed, etik og moral på internettet, gør at husholdningens PC'ere ofte smittes med malware, men også at børn og unges private oplysninger udnyttes og misbruges,eller at de opfordres til ulovligheder.

Det er vigtigt, at man som forældre eller værge hjælper i situationer, hvor børn og unge oplever

  • at nogen f.eks. har forsøgt på at lokke unge eller børn via chat/mail/messaging
  • lokker til børnepornografi eller andet krænkende materiale
  • udviser grov eller truende adfærd via chat/mail/messaging
  • publicerer opskrifter på fremstilling af bomber, våben mv.
  • Men også hvis der kan være bevis på, at andre slags lovovertrædelser finder sted. Det kan være planer om tyverier, planlagte slåskampe etc.

Du skal være opmærksom på, at dit barn også selv kan begå ulovligheder – f.eks. ved piratkopiering af ophavsretsbeskyttet materiale, download eller fildeling. Du kan fortælle dit barn, at tyveri af materiale på internettet kan være det samme som at stjæle fysisk. Se mere om ophavsret på It-borger.

Anmeld ulovligheder til Politiet.Er du i tvivl om hvordan, så er du velkommen til at kontakte os.

Man bør møde andre på nettet, som man selv vil mødes. Internettet har, ligesom det øvrige samfund, regler for, hvordan man opfører sig. Det er let i ly af nettets anonymitet at blive lokket til at teste grænser og give udtryk for ting, man aldrig ville sige ansigt til ansigt.Du kan opfordre dit barn til at overholde god net-opførsel (”netetikette”), f.eks. at man ikke må genere andre på nettet. Du kan læse mere om god net-opførsel hos Medierådet.

Voksne bruger hovedsagelig nettet til arbejde, læse avis eller til at udføre nyttige opgaver som fx bankforretninger eller bookning af rejser. Børn bruger internettet til helt andre ting.

Følg med i, hvordan dit barn bruger nettet. Du kan f.eks. få dit barn til at vise dig hvordan. Besøg barnets favoritsteder og spørg om, hvad der er spændende, sjovt og fascinerende. Etablér en fortsat dialog med barnet om nettet. Bliv ikke forskrækket eller fordømmende, for så kan den konstruktive dialog nemt ophøre.

Kender du ikke særlig meget til internettet selv, så skaf dig viden – f.eks. ved et kursus på den lokale skole eller på biblioteket. Se også Lær mere om internet på IT-borger

Tekniske løsninger kan give indblik i husholdningens internetbrug. Du kan logge dig ind på  computeren for at se, hvor på internettet, computeren har været anvendt. Du kan også overveje brug af filter for at stoppe adgangen til visse sider.Det der i antivirusprogrammer ofte også kaldes "Parental Control" eller Forældrekontrol.

De tekniske løsninger har sine mangler og kan som regel omgås af barnet. Du skal være opmærksom på, at dette med rette kan opleves som et urimeligt angreb på barnets integritet og ødelægge en tillidsfuld dialog omkring internetbrugen.

Børn og unge bruger ofte udtryk som kan være svære at forstå. Medierådet har givet nogle gode eksempler. Klik her for at se dem

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net