Ordforklaring til IT sikkerhed                              

Keyloggers
Også kaldet keystroke logger, key logger, eller system monitor, er enten et lille stykke hardware eller et program som monitorerer de indtastninger, som brugeren foretager på sit tastatur.Som hardware device er en keylogger et lille stik, som fungerer som en “connector” mellem brugerens tastatur og computeren. Det er ofte uopdaget da det sidder bag på PC’en. Alle indtastninger gemmes, som tekst i et lille miniature harddrive. Den fysiske keylogger skal sidenhen hentes for at informationen kan opsamles af en ekstern part. Et keylogger software kræver derimod ikke fysisk adgang til brugerens PC. Softwaret kan downloades af en, som ønsker at overvåge en PC, men det kan også anbringes som f.eks spyware, som en del af et rootkit, eller med en fjernadministreret (RAT) trojan. Et typisk keylogger program bruger 2 filer, som installeres i samme directory: en dynamisk link  bibliotekfil(DLL),som optager alt og en exe fil (EXE) som installerer DLL filen og opstarter den. Alle indtastninger kan periodisk eller realtime afleveres til den tredjepart der installeerde keyloggeren.

Malware
Er ordet for "malicious software". Malware er et program eller en fil, som kan gøre skade på soft- og hardware på computere og elektroniske enheder. Malware omfatter Rootkits, computervira, orme, trojaner, keyloggers, spyware m.m..

Rootkit
Er en samling af værktøjer/programmer, som giver administrator adgang på computere og I netværk. Rootkittet kan anbringes af  crackere der har brugeradgang f.eks via en kendt sårbarhed  eller fordi brugeren benytter svage passwords, men kan også anbringes når brugeren surfer på internettet og downloader tilsyneladende uskyldigt  elektronisk materiale. Når rootkittet er installeret kan der derefter opnås priviligeret adgang til computeren og muligvis andre enheder i netværket. Rootkittet kan ændre logfiler og skjule f.eks. virus, spyware, keyloggers, trojaner, bagdøre til hackere.etc. Rootkittet kan også ændre sikkerhedsoftware, således at sårbarheder og malware ikke opdages.

Spyware
Er en teknologi, som er i stand til at samle information om en person eller organisation uden deres vidende. Spyware kan relaye disse informationer videre til tredjepart, som kan være hackere, crackere, spammere eller lign. Spyware kan ankomme til computeren, når brugeren surfer på internettet, via software downloads eller installation af tilsyneladende uskyldigt software.

Trojan
Er et program som kan ligge standby på computeren og som først udpakker sig når det har fundet vej ind i systemet. En trojan kan have en ”Tricker” dato, eller blive aktiveret af brugeren når denne foretager en bestemt handling på sin PC.

Orm

En orm er ikke brugeraktiveret, den sender sig selv, uden brugeren har udført en handling.

Mange programmer indeholder sårbarheder /fejl. Der opdages f.eks. løbende fejl i Microsofts software, Adobe software og f.eks. i diverse browsere. Det udnytter de IT kriminelle, som via den fejl/ sårbarhed, kan programmere direkte ind i det pågældende software. Orm har evnen til at kopiere sig selv og sende sig selv til andre maskiner med lignende sårbarheder. Nogle softwareproducenter kan være op til 3 måneder om at rette en sårbarhed i deres software. I den mellemliggende periode kan IT kriminelle misbruge fejlen/sårbarheden i softwaret og skrive ubemærket ind i programmet. Derfor skal man benytte et antivirusprogram, der kan opdage og forhindre orme der vil forsøge at ændre på dine programmer. Orme kan indeholde funktioner såsom keylogger, phishing, spyware etc. Og de kan være polimorfe (altså løbende ændre udseende), hvilket kan resultere i at de kan være svære at opdage.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net