TRÅDLØSE NETVÆRK FOR PRIVATE BRUGERE

Beskyttelse af trådløst netværk handler primært om to ting: 

  • Du skal forhindre uvedkommende i at ”aflytte” kommunikationen på det trådløse netværk, hvor de f.eks. kan opsnappe dine koder til netbank m.m.
  • Du skal forhindre uvedkommende i at benytte netværket, f. eks. til at snylte på din internetforbindelse eller din PC’s ressourcer.

Brug ikke WEP men istedet WPA2 kryptering
Trådløse netværk benytter radiobølger, og derfor er det i princippet muligt for enhver, der har en antenne, at lytte med på den kommunikation, der foregår over netværket. Derfor bør man bruge kryptering på sit trådløse netværk – er netværket ikke krypteret, kan uvedkommende lytte med og opsnappe f.eks. e-mails, chatbeskeder, måske endda brugernavne og kodeord til de websider, man besøger.

Der er to standarder for kryptering af trådløse netværk: WEP og WPA. Den første, WEP (Wired Equivalent Privacy) er i dag håbløst forældet, og må betegnes som decideret usikker. Ved at bruge værktøjer der er frit tilgængelige på nettet, er det muligt at knække koden til et trådløst netværk, der benytter WEP, på under fem minutter.

Den anden standard hedder WPA (Wi-Fi Protected Access), og regnes for at være sikker. Det er p.t. ikke muligt for en angriber at knække selve koden – skal man bryde ind i et trådløst netværk, der er beskyttet med WPA, er man nødt til at prøve alle mulige kodeord af, og håbe på at ramme det rigtige. Da koden kan bestå af mellem 8 og 63 tegn, er der utroligt mange mulige kombinationer, og et såkaldt ”brute force”-angreb, hvor man prøver tilfældige kodeord af, indtil man rammer rigtigt, kan derfor tage enormt langt tid.

Brug stærke kodeord
For at køre korrekt med høj sikkerhed på sit trådløse WPA netværk, er det desuden en forudsætning, at man har valgt et stærkt kodeord. Et godt kodeord til WPA består af 20 eller flere tilfældige tegn – det vil sige store bogstaver, små bogstaver og tal – og består hverken helt eller delvist af ”rigtige” ord, som man kan forvente at finde i en ordbog eller et leksikon. Jo flere tegn, jo bedre. Opbevar informationen om koderne et sted som kun du selv kender til.

Pas på andre trådløse netværk (uden for hjemmet)
Bemærk at mange offentligt tilgængelige trådløse netværk (f.eks. på caféer, i tog, på universiteter og skoler m.v.) ikke benytter kryptering. Man bør derfor være påpasselig med hvordan man benytter disse netværk, da de kan aflyttes. Det er derfor en god ide at kryptere den kommunikation man har hvis den bør være fortrolig. Foretag f.eks. aldrig banktransaktioner over et usikkert netværk eller skriv om dit personnummer eller andre personhenførbare oplysninger.

 

 

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net