GDPR / PERSONDATAFORORDNINGEN

C-cure har - nu i regi af Nixu stor international erfaring og er specialiseret i IT sikkerhed og tilhørende lovgivning og standarder. Vi kan rådgive og levere konsulenter og retningslinjer for compliance indenfor en lang række områder. Bl.a, GDPR/EU Persondataforordningen, ISO, Privacy Shield m.m.

Som rådgiver til Dansk Industri's IT Sikkerhedsudvalg og IT Branchens Sikkerhedsudvalg, arbejder vi med høringssvar til EU kommissionen og den danske regering, ligesom vi giver input til vejledninger hos bl.a. Datatilsynet.

Vi kan bistå eller helt forestå gennemgange og tiltag for at jeres virksomhed kan overholde lovgivningen og være sikker, men vi kan også give dig ideer og værktøjer til at vedblive at følge loven og være compliant. Hvor meget I ønsker at involvere os er op til jer.

På dette site finder man vejledninger og skabeloner, som frit kan anvendes. Derudover har vi øvrige skabeloner, som vi arbejder metodisk med i vores hjælp til GDPR compliance.

Der er flere faser i arbejdet med GDPR og vi kan hjælpe i alle faser f.eks.:

 • Introduktion til GDPR
 • Uddannelse af brugere
 • Opdaterede IT Politikker
 • Brugervenlige vejledninger i god IT Sikkerhedsskik
 • Dataflow analyser 
 • Dokumentation for behandling af personoplysninger
 • Udarbejdelse af samtykke erklæringer
 • Udarbejdelse af Databehandler aftaler og NDA  
 • Konsekvens og Risikovurderinger
 • Data Privacy ImpactAssessment (DPIA)
 • Rådgivning og evt. hjælp til implementering vedr. tekniske tiltag
 • Check og tilsikring af Privacy i løsninger, systemer og processer
 • Forberedelse til- og udarbejdelse af Data Breach Notification

 Vi tilbyder klippekortsordninger, således at timepriser på opgaver og rådgivning kan holdes på et niveau hvor alle kan være med.

Kontakt os gerne på Tlf. 26711721 for en uforpligtende samtale eller et møde, hvor vi sammen kan estimere opgaven, budget og finde frem til hvordan I bedst kan bruge os .

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net