GDPR TOOLS

GDPR compliance vedrører IT systemer og processer på tværs af organisationen. Det kan derfor være svært at bevare overblikket, ikke kun i forbindelse med et tidsbegrænset GDPR-projekt, men også i det lange løb.

Kontinuerlig Opdatering af Dokumentation

At være og forblive GDPR compliant kræver en kontinuerlig indsats, for at sikre overblik og at kortlægning af behandling af persondata, dokumentation og sikring af at administrative processer opdateres løbende når systemer introduceres og opdateres, der indgås aftaler med nye leverandører og samarbejdspartnere, og der foretages ændringer i organisationen.

Digital Kortlægning på Tværs af Organisationen

GDPR compliance vedrører ikke kun IT afdelingen, men involverer systemer, processer og medarbejdere på tværs af organisationen.

Software til digital kortlægning kan derfor hjælpe med at skabe det nødvendige overblik og løbende compliance ved at sikre let tilgængelig dokumentation af:

  • Organisationens IT-systemer
  • Hvilke persondata behandles hvor
  • Leverandører og databehandleraftaler
  • Processer og politikker

C-cure rådgiver om løsninger til håndtering af GDPR relateret kortlægning og dokumentation og tilbyder forskellige compliancetools i den sammenhæng.

GDPR Rådgivning og Awareness

C-cure kan rådgive og levere konsulenter indenfor bl.a. GDPR/EU Persondataforordningen, Vi kan bistå eller helt forestå gennemgange og tiltag tilpasset den enkelte organisations behov, og kan give dig ideer og værktøjer til at vedblive at følge loven og være compliant.

Et af de svageste led i forbindelse med IT sikkerhed er brugeren. Opmærksomme og kyndige medarbejdere spiller derfor en central rolle for virksomhedens fortsatte compliance. C-cure arbejder derfor også med at øge opmærksomheden og højne vidensniveauet omkring sikkerhed og behandling af persondata hos vores kunder og deres medarbejdere.

Klik her for at læse mere om:


Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net