APPLICATION SECURITY TESTING

Virksomheder udbyder i stigende grad applikationer, men applikationer kan også introducere nye sikkerhedsrisici - især når deres sikkerhed ikke følger de ændringer der løbende foretages i applikationerne.

For at hjælpe kan man anvende applikationstests, der tilpasses til virksomhedens behov. Fra grundig penetrationstest til fleksibel App scale-test og en mere hybrid tilgang til test på applikationslaget.

Man bør forbedre applikationssikkerheden når:

  • Virksomheden afbrydes af problemer i webapplikationer
  • Der er usikkerhed omkring risikoniveau på webapplikationer og interfaces
  • DevOps-processen ikke omfatter fuldstændig sikkerhedsanalyse af konstant skiftende applikationer
  • Penetrationstest er ressourcetungt ved behov for hyppige kontroller
  • Applikationssikkerhedstestning er ukoordineret med andre sårbarhedsvurderinger

Scanning af Web Applikationer

Der findes i denne kategori teknologi som giver en kombination af avancerede webapplikations-scanningværktøjer og erfarne sikkerhedsfolk, der leverer en løsning uden falske positiver. Scanningsværktøjet får oplysninger om applikationernes funktionalitet ved løbende at overvåge og registrere eventuelle ændringer; det omfatter også nye trusler og regulerer derpå adfærd. Denne type løsning sikrer, at websteder forbliver sikre, selv når der produceres nyt indhold eller når nye angrebsmetoder afdækkes. Der kræves ikke særlig træning, og kundesupport er tilgængelig 24/7.

Automatiseret Sikkerhedstest

Adderende til dette kan man vælge en automatiseret webapplikations sikkerhedstest løsning i tillæg til ovenstående. Løsningen kan nemt og scarlerbart adoptere nye applikationer og løbende overvåge deres sårbarhedsprofil.  Med dette ekstra tilvalg, til sårbarhedsstyring får man et mere komplet billede af sin applikationsrisiko, og alt fremkommer i eet samlet interface. Løsninger som denne kører i skyen, så der kræves ingen implementeringstid og minimum af tid til at forstå og skride til handling med afhjælpende tiltag.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net