Arellia Application Control Solutions

Application control der giver mulighed for dels traditionel black og white listing (garanterede forbudte og tilladte applikantioner) men også hvad Arellia kalder ”orange listing” hvor brugeren får mulighed for at beskrive grunden til at applikationen er nødvendig, som dernæst kan godkendes eller afvises af IT afdelingen. Eller alternativt tillades med det samme, men med en besked til brugeren om at brugen kan være i strid med IT sikkerhedspolitikken og at brugen bliver logget for en senere undersøgelse, så brugeren ikke bliver bremset i sit daglige arbejde for at vente på en evt. godkendelse. Endeligt kan en applikation tillades til at køre i sit eget miljø (sandboxing)

Whitelisting kan bestemmes ved flere forskellige parametre, der kan vælges per applikation, f.eks. navnet, hashværdien for softwaren (sikrer mod ændringer af godkendte applikationer), at applikationer hentet fra en bestemt URL eller fileshare er tilladt men ingen andre steder fra, certifikat styret mm.

ACS giver også mulighed for at forespørge om tilladelse til at en bestemt applikation får lov at køre med administrator rettigheder.

Application Control Solutions er dermed mere fleksibel i sin tilgang til at forhindre utilsigtede programmer end mange af de konkurrerende løsninger der fordrer en enten/eller tilgang til applikations kontrol.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net