Security Analysis Solutions (SAS)

En løsning til at kontrollere og styre endpoints. Løsningen er baseret på SCAP standarden (Security Content Automation Protocol) og har med en række prædefinerede politikker mulighed for at sikre automatiseret compliance. Evt. rettelser der skal foretages på de enkelte endpoints kan automatiseres eller foretages manuelt. Der kan rapporteres på afvigelser og på de actions der er taget for at rette op på dem og laves overordnede compliance rapporter og grafer der viser graden af compliance over tid.

Standard politikker for konfigurationer er baseret på bl.a. NIST standarder, men kan tilrettes efter behov.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net