AUTHENTIFICERING

Som et vigtigt led i IT-Sikkerhed, anbefaler vi multifaktor autentificering med tokens eller ved brug af mobiltelefon. Vi kan tilbyde en lang række brugervenlige løsninger på området, som kan sikre at  brugere autentificerer sig sikkert mod systemer. Løsningerne fås med central administration og sparer f.eks. IT afdelingerne for hjælp til brugere der glemmer passwords m.m.

Vi kan tilbyde følgende løsninger

For styring af forskellige authentificeringsværktøjer kontakt da C-cure for nærmere løsninger f.eks.Imprivata m.fl.

Sikker Autentificering

Ønsker man af hensyn til IT Sikkerheden, at sikre sig at den korrekte bruger logger sig på de korrekte informationer, er den mest optimale metode at benytte både en biometrisk løsning, et token og et onetimepassword. Men også Mobile pass hvor mobiltelefonen bruges til at skabe one time passwords, er et godt bud på en brugervenlig løsning.

Ønsker du at anvende en såkaldt  Singlesign on løsning så kig kan vi anbefale flere forskellige løsninger

C-cure hjælper med rådgivning omkring det korrekte valg til netop din virksomhed. Kontakt os hvis du ønsker yderligere produktoplysninger, møde, tilbud etc.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net