DATA OVERBLIK

Manglende overblik over data kan medføre en øget risiko for at kritiske datas ”bevægelse” og lagring i virksomheden vil være i konflikt med lovgivningen. F.eks. EU Persondataforordningen (GDPR).

50% eller mere af virksomhedernes ustrukturerede data på filservere ligger urørt i 
12 mdr. eller mere, og belaster dermed både backupløsninger og IT funktionens tidsforbrug på vedligeholdelse unødigt. 

Med Dark Data Assessment og Veritas Data Insight kan problemet løses. man kan købe et overblik som en engangsservice, eller for på mere permanent basis at komme i kontrol med data 

Et Dark Data Assessment forløb:

 • Installation og konfiguration af Veritas Data Insight foretages sammen med kunden.
 • Derefter indsamles data over en måned og verificeres løbende.
 • Efter endt datainsamling udarbejdes rapport
 • Rapport kan fremlægges for at skabe et "engangs- overblik", men kan også fremlægges med henblik på fremadrettet brug, for størst muligt udbytte af Data Insight løsningen.

Windows Server stilles til rådighed af kunden – se installations krav på tilhørende pdf 

Rapporten giver dig indsigt i:

 • Hvilke data I har?
 • Hvor meget data ligger ubrugt over tid?
 • Hvor meget data er dubleret?
 • Hvilke typer data (grafik, Office og/eller programfiler)?
 • Hvem kan tilgå data (shares/filer)?
 • Hvem bruger/bruger ikke denne adgang?
 • Forslag til forbedringer i forhold til at højne datasikkerheden på filservere

Man kan gratis søge råd og vejledning hos C-cure om valg af passende løsning

Overblik over data

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net