Data Leakage Prevention / Data Loss Prevention

EU Persondataforordningen fordrer at personhenførbare og personfølsomme data, gøres utilgængelige for uvedkommende. Et af de mulige tiltag i den retning er løsninger på DLP området. DLP løsninger beskytter mod at virksomhedens følsomme informationer på email, webmail, IM, USB og CD/DVD tilgås af uvedkommende.

Løsninger indenfor dette område er som hovedregel opbygget omkring regelbaseret kryptering. Al information som lagres og er i transit beskyttes. Det kan f.eks.være personhenførbare informationer, kunde-, klient- eller patientoplysninger og oplysninger om køb og salg af børsnoterede selskaber etc.

Man kan få delvise DLP løsninger på flere niveauer;

 • Deviceniveau
 • Dokumenthåndteringsniveau, 
 • Mailgatewayniveau 
 • Firewall niveau Klik for større version..

Full blown DLP løsninger har en mere holistisk tilgang;

Enterprise-level administration af hvilket udstyr der kan blive koblet til infrastrukturens endpoints. Der vil ydes komplet beskyttelse mod data-lækage, hvis der anvendes uautoriserede lagringsmedier, printere og lign. Klik på billedet for en visuel oversigt. 

 • Compliance med sikkerhedsregler, databeskyttelse og e-discovery lovgivning.
 • Real-Time notifikationer til administratorer om hvad der bliver koblet til endpoints, og hvornår.
 • Audit logs i database.
 • Kontrol over og overvågning af hvordan information bliver hentet ned på endpoints.
 • Lokations-baserede politikker. (Online/Offline/VPN)
 • Agent-baserede løsninger der virker selv når endpointet ikke har forbindelse til firmanetværket for komplet beskyttelse. 
 • Blokering af både USB og PS/2 Hardware Keyloggers
 • Forhindring af Autorun på CD/DVD, Eksterne harddiske og USB drev.
 • Sporing af opbevaring af virksomhedens data, hvem der tilslutter hvad, hvornår og til hvilke af firmaets endpoints.
 • Whitelisting af enheder baseret på type, serienummer og modelnummer
 • Blokering og tilladelse af IO porte.
 • Simpel og overskuelige, brugerdefinerbare rapporter.

Løsninger findes som stand-alone produkter og enterprise udgaver

Vi samarbejder bl.a. med følgende producenter indenfor DLP:

 • Clearswift
 • Checkpoint
 • Cryptzone
 • Barracuda
 • Kaspersky
 • Sonicwall
 • Symantec 
 • Trustwawe
 • Watchguard

 Kontakt os for rådgivning om hvilken en løsning, der bedst passer din virksomhed

 

Powered by wpsnet.com