DATA LEAKAGE / DATA LOSS PREVENTION

EU Persondataforordningen fordrer at personhenførbare og personfølsomme data, gøres utilgængelige for uvedkommende. Et af de mulige tiltag er løsninger på DLP området. DLP løsninger beskytter mod at virksomhedens følsomme informationer på email, webmail, IM, USB og CD/DVD tilgås af uvedkommende.

Løsninger indenfor dette område er som hovedregel opbygget omkring regelbaseret kryptering. Al information som lagres og er i transit beskyttes. Det kan f.eks.være personhenførbare informationer, kunde-, klient- eller patientoplysninger og oplysninger om køb og salg af børsnoterede selskaber etc.

Man kan få delvise DLP løsninger på flere niveauer;

 • Deviceniveau
 • Dokumenthåndteringsniveau, 
 • Mailgatewayniveau 
 • Firewall niveau Klik for større version..

Full blown DLP løsninger har en mere holistisk tilgang;

Enterprise-level administration af hvilket udstyr der kan blive koblet til infrastrukturens endpoints. Der vil ydes komplet beskyttelse mod data-lækage, hvis der anvendes uautoriserede lagringsmedier, printere og lign. 

 • Compliance med sikkerhedsregler, databeskyttelse og e-discovery lovgivning.
 • Real-Time notifikationer til administratorer om hvad der bliver koblet til endpoints, og hvornår.
 • Audit logs i database.
 • Kontrol over og overvågning af hvordan information bliver hentet ned på endpoints.
 • Lokations-baserede politikker. (Online/Offline/VPN)
 • Agent-baserede løsninger der virker selv når endpointet ikke har forbindelse til firmanetværket for komplet beskyttelse. 
 • Blokering af både USB og PS/2 Hardware Keyloggers
 • Forhindring af Autorun på CD/DVD, Eksterne harddiske og USB drev.
 • Sporing af opbevaring af virksomhedens data, hvem der tilslutter hvad, hvornår og til hvilke af firmaets endpoints.
 • Whitelisting af enheder baseret på type, serienummer og modelnummer
 • Blokering og tilladelse af IO porte.
 • Simpel og overskuelige, brugerdefinerbare rapporter.

Løsninger findes som stand-alone produkter og enterprise udgaver

Vi samarbejder bl.a. med følgende producenter indenfor DLP:

 • Clearswift
 • Checkpoint
 • Cryptzone
 • Barracuda
 • Kaspersky
 • Sonicwall
 • Symantec 
 • Trustwawe
 • Watchguard

Man kan gratis søge råd og vejledning hos C-cure om valg af passende løsning

Kontakt C-cure for rådgivning om hvilken en løsning, der bedst passer din virksomhed

 

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net