WIRED RELATIONSGDPR tool

GDPR tool'en Wired Relations er et alternativ til manuel håndtering i f.eks. Excel eller komplekse compliance-systemer.

Løsningen hjælper dig med på struktureret vis at oprette virksomhedens systemer og de typer af personoplysninger, som der anvendes, og sikrer at data efterfølgende er nemt tilgængelige, og ikke mindst nemme at opdatere. 

GDPR tool

Når data er struktureret er der flere muligheder for anvendelse og dokumentation, informationen kan anvendes på kryds og tværs i løsningen, og præsenteres både i tabeller og visuelle overblik. 

For uddybende oplysninger,
se dette link

Løsningen giver:

  • Struktur, søgbarhed og dokumentation
  • Overblik over hvem der er systemansvarlig og hvor aftalerne findes
  • Kortlægning af hvor forskellige typer af personoplysninger behandles i systemerne
  • Overblik over forbindelser, dataflow og integrationer
  • Kortlægning af behandlingsaktiviteter

GDPR tool

Wired Relations giver endvidere mulighed for at knytte yderligere relevant information til hvert system som f.eks. leverandør, kontaktoplysninger osv. så alle relevante oplysninger kan opbevares samme sted.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net