INFRASTRUCTURE ASSESSMENT

Med centralt administrerede løsninger er det muligt at infrastructure assesment også i Cloud, Containere og virtualiserede miljøer.

Virksomheden bør se på Infrastruktur assessment løsninger når man:

  • Ønsker overblik over infrastruktur, hvad end den er hybrid eller virtualiseret, såvel som placeret i skyen.
  • Er usikker på risikoniveauer for virksomhedens workflows og hvordan de bedst beskyttes.
  • Ønsker at forbedre sikkerheden i sin DevOps-proces og vil skabe agilitet i virksomhedens sikkerhed.
  • Har begrænsede interne færdigheder og ressourcer til håndtering af container eller distribueret lagring til Docker og Apache Hadoop.
  • Flytter data og processer til skyen  
  • er i tvivl om hvordan infrastruktur-, applikations- og datasikkerhedsrisici, skal vurderes ved overvejelser om at gå i skyen.

Teknologier til detektering og Sikkerhedstest af Infrastruktur og Virtuelle Maskiner

I nogle løsninger er det muligt at få gavn af patenterede teknologier, f.eks. automatisk detektering og sikkerhedstestning af infrastruktur og aktiver, herunder VM'er og Sikkerhedsgrupper.

Man vil med særlig teknologi kunne dække fra virtuelle servere til web-applikationer. Nye servere registreres straks og overvåges uden konfiguration, agentløst.

Selv dvalende hændelser kontrolleres, da disse kan give 'bagdørs' adgang til dine ressourcer, når de genstartes.

Der er intet overhead, der kan påvirke ydeevnen af IT-ressourcerne, fordi  det er muligt at køre en fuld sårbarhedsrevision på kloner af de cloud virtuelle enheder. Kloningen gør det muligt at søge og analysere dybere, uden risiko for beskadigelse eller præstationsforringelse af produktionen.

Det er også muligt at kontrollere sovende virtuelle maskiner ved at klonen testes og vågner, så den virtuelle maskine er sikker fra det øjeblik du tænder igen. Det kan specielt anvendes, der hvor sovende virtuelle maskiner bruges som skabelon til nye virtuelle maskiner. På den måde hindres at man gentager eventuelle sårbarheder i hele organisationen, når man kloner.

Se mere om emnet på dette link

Kontakt os gerne for nærmere info.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net