Beredskabsplaner -Test & Øvelser

Test og øvelser der går på efterprøvning af beredskabsplaner - fra skrivebordstest til real live. F.eks. Hvornår har I sidst tjekket, at I kan gendanne data fra en backup? Hvordan reddes data i forbindelse med f.eks. en brand eller vandskade,- kan det i praksis lade sig gøre. Fungerer de hjælpemidler der ønsket benyttet. Hvordan reagerer udpegede medarbejdere i en krisesituation?

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net