Risikovurdering

Med basis i jeres virksomheds specifikke forretning udarbejdes i samarbejde med ledelsen eller de IT sikkerheds ansvarlige en risiko analyse der kan hjælpe jer til at fokusere på jeres IT sikkerhed det rigtige sted.

Ved arbejdet med risikovurdering, tages der udgangspunkt i det aktuelle generelle trusselsbillede, men med i vurderingen tages også trusselbilledet for den branche virksomheden befinder sig i og virksomhedens individuelle trusselsbillede.

Der ses på om virksomheden er compliant i forhold til egne IT sikkerhedspolitikker, gældende standarder for branchen og lovgivning.

Og slutteligt kan det eventuelt inddrages hvilke konklusioner der er kommet ved virksomhedens egen eller den Security Assessment, som C-cure måske har foretaget.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net