MÅLRETTET SIKKERHEDSPOLITIK

C-cure tilbyder hjælp til udvikling af en målrettet IT-sikkerhedspolitik, til forretningsmæssige konsekvensanalyser og til beredskabsplanlægning – alle elementer vigtige for virksomheder, der ikke kan tåle driftsstop af længere varighed – uanset årsag.
EU Persondataforordningen -GDPR, fordrer at man kan dokumentere sine tiltag,- logiske såvel som digitale for opretholdelse af privacy. Det betyder også at man skal have klare retningslinjer i virksomheder overfor alle parter og det kan IT Politikker understøtte.

Opgaveløsningerne baseres primært på de forretningsmæssige aspekter, på den brede formulering af sikkerhed og sikring i virksomheden, og gerne med udgangspunkt i ISO27000/27001/27002 standarden for IT-sikkerhed.

Virksomhedens direktion og forretningsenheder skal være aktive medspillere i arbejdet med sikring af virksomhedens informationsaktiver i en proces f.eks. drevet af C-cure’s konsulent og IT-afdelingen i fællesskab.

Du kan selvfølgelig kontakte os med ønske om yderligere oplysninger, møde,
tilbud etc.

Er du mere til spørgsmål er her et par forslag :

  • Er direktionen aktiv medspiller når det handler om sikkerhed – og IT sikkerhed?
  • Er der sammenhæng mellem virksomhedens generelle sikkerhed og sikring – og IT sikkerhed og sikring?
  • Er sikkerheden indarbejdet som en del af hverdagen hos alle medarbejdere?
  • Har virksomheden fået udført en forretningsmæssig konsekvenssikkerhedsanalyse – eller kun en teknisk sårbarhedsanalyse?
  • Hvor længe kan virksomheden f.eks. være uden adgang til IT systemer, hvilke systemer er forretningskritiske og hvor store tab udsættes virksomheden for ved nedbrud?
  • Vil virksomheden kunne fungere – ekspedere kunder, levere varer, kunne styre økonomien mv. – ved et længerevarende IT nedbrud?
  • Har virksomheden taget stilling til hvordan organisationen skal fungere i krisesammenhænge f.eks. til alarmeringsprocessen, ledelsesform og –forum, informationsstyring, de operative processer, alternative løsninger mv.?

Få besøg af en sikkerhedskonsulent, som kan fortælle meget mere om fordelene, ved at have en sikkerhedspolitik, de mange aspekter der skal behandles, processen - og hvordan vi griber sagen an. Vi kan også klarlægge Jeres udbytte af en konsekvensanalyse, hvordan den ofte afslører ukendte detaljer i IT anvendelsen, hvordan den udføres, hvem der bør indgå i arbejdet – og meget mere. Det er vigtigt at have planer klar til imødegåelse af større kriser.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net