Beredskabsplaner - til brug ved IT-nedbrud

Her skal kikkes på risiko og konsekvens, og begge skal forsøges nedbragt med henblik på at minimere konsekvensen.  Beredskabsplaner udarbejdes derfor for de situationer, hvor ulykken alligevel sker, og hvor det drejer sig om at få et eller flere af de forretningskritiske systemer op at køre indenfor de i konsekvensanalysen definerede tidskrav. I fællesskab skal sikkerhedspolitikken og beredskabsplanerne – ud over at tilfredsstile virksomhedens egne behov – kunne leve op til revisionens krav - ’den dømmende magt’.  

Ud over beredskabsplaner for IT afdelingen arbejder vi sammen med forretningsenhederne om deres manuelle beredskab i perioden uden IT adgang.

Du kan selvfølgelig kontakte os med ønske om yderligere oplysninger, møde, tilbud etc.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net