Sikkerhedsanalyse / Konsekvensen ved IT-nedbrud

Vores sikkerhedsanalyse tager udgangspunkt i det forretningsmæssige, nemlig i konsekvenserne for virksomhedens likviditet, overskud og image ved længerevarende nedbrud på forretningskritiske systemer.

Analysen sigter på at identificere disse systemer, finde den kritiske tidsfaktor og at prioritere gen-etablering af udvalgte systemer. Teknik og nedbrudsårsager er af mindre betydning; tidsfaktoren skal i centrum.

Vi arbejder sammen med virksomhedens forretningsenheder og IT-afdelingen i analysearbejdet.

Du kan selvfølgelig kontakte C-cure med ønske om yderligere oplysninger, møde, tilbud etc

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net