Sikkerhedspolitik / IT-sikkerhedspolitik:

Rammerne og reglerne som ’den lovgivende magt’ – direktionen - sætter op for al anvendelse af IT i virksomheden – set fra et sikkerhedssyn.

IT sikkerhed er ikke kun firewall og anti-virus, men omfatter langt mere f.eks. indkøbspolitik, serviceaftaler, bygningssikring, leverandørforhold, ejendomsret, personalepolitik, brug af laptops og mobiltelefoner, kassation af databærende medier – også papir – og meget mere.

Vi hjælper ledelsen og IT afdelingen med formulering af en fornuftig politik, som man også kan arbejde og leve med i hverdagen – baseret på standarder f.eks. ISO27001 og DS 484.

Du kan selvfølgelig kontakte os med ønske om yderligere oplysninger, møde, tilbud etc.

 

 

 

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net