Sikkerhedsprocedurer / -forretningsgange :

Det handler om en formalisering af forretningsgange, brug af sikkerhedssystemer og –værktøjer i hverdagen, ting som typisk styres af IT afdelingen – ’den udøvende magt’ – og eventuelt af superbrugere.

Sikkerhedspolitikken kan ikke stå alene – den skal ud i organisationen til medarbejderne, og den skal ud af organisationen i form af krav til leverandører og samarbejdspartnere, det som på nu-dansk hedder ’implementering’.

Du kan selvfølgelig kontakte os med ønske om yderligere oplysninger, møde, tilbud etc.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net