Barracuda Message Archiving

Barracuda Message Archiver er en komplet og økonomisk attraktiv e-mail-arkiveringsløsning, der er beregnet til effektivt at indeksere og arkivere alle e-mails. Løsningen udnytter arkiveringsteknologien i IT-organisationen mere effektivt og overholder lovens og myndighedernes krav til opbevaring af data.

  • Omfattende arkivering
  • Nemt at lave en specificeret søgning og hentning af e-mails
  • Opsætning af regler i styrings modulet
  • Intelligent lager styring
  • Opsætning af administrations adgang
  • Rapporter og diverse statistikker

Barracuda Link

Man kan gratis søge råd og vejledning hos C-cure om valg af passende løsning.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net