CONTENT FILTRERING

Der er behov for effektive spamfiltre og den mest effektive måde at bekæmpe problemet på, er med contentfilterløsninger, som ved hjælp af forskellige filtre og regelsæt, kan sikre op imod 98% af al spam, men også samtidigt kan hjælpe til at at hindre at fortrolige dokuemneter ikke deles med uvedkommende.

Contentfiltre giver monitorering af ind- og udgående trafik og effektiviserer båndbredden. Det er som regel muligt at scanne mod virus med flere scannere, men man kan også fjerne uønskede attachments, også selv om filerne er omdøbt, liegsom man i nogle  løsninger kan kryptere automatisk.

I nogle contentfiltre er det muligt at opsætte unikke og nuancerede regelsæt for både ind og udgående mailtrafik og sikre sig at kun autoriseret trafik forlader virksomheden. Man kan arkivere e-mails for mulig senere rekonstruktion og omdirigere mailtrafik via WEB-siden.

C-cure har kritisk udvalgt en række produkter, der løser problemet. De lever alle op til kravet om sikkerhed, central administration og en fornuftig økonomi.

Man kan altid søge råd og vejledning hos C-cure om valg af passende løsning.

Du kan selvfølgelig kontakte C-cure med ønske om yderligere produkt oplysninger, møde, tilbud etc.


Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net