Managed Global Security

Har I stærke kompetencer, men mangler tid og eller ressourcer til jeres drift og administration?
Kunne I med fordel bruge sparring med professionelle kompetente og erfarne IT Sikkerhedsfolk til opretholdelsen af et højt sikkerhedsniveau i virksomheden?
Har I hosted en del løsninger, men ikke hos en sikkerhedsspecialiseret leverandør?

Indenfor managed security er visse emner af stor vigtighed:
•    Sikkerheden skal bevares på et højt niveau og være skalérbar.
•    Vedligeholdelsen af sikkerheden skal ske kontinuerligt og trygt.
•    Der skal hurtigt kunne skabes et situationsbillede og oversigt over sikkerhedssituationen.
•    I tilfælde af IT-angreb, skal reaktionen være korrekt og rettidig og et højt niveau af know how.
•    Mitigering skal ske så hurtigt og hensigtsmæssigt som muligt.
•    Spidskompetencer skal være parate efter aftale og der skal være en forudgående handlingsplan.
•    Økonomien skal hænge sammen og det skal kunne betale sig at lægge hele eller dele af administrationen ud.

Gode hurtigt reagerende kontakter og rådgivere kan være altafgørende også ved spidsbelastninger og C-cure kan stille med et stort internationalt netværk indenfor rådgivning, løsninger og platforme.
Vi tilbyder at der før der lægges en plan om hvordan virksomheden bør gribe sin sikkerhed an og hvordan Managed Security bedst kommer til sin ret. Vi yder rådgivning om sandsynligheden for angreb og typer af angreb man kan forvente, anbefalede værn og hvilken Disaster Recovery Plan man bør tilrettelægge.

C-cure har eksisteret siden 1993, vi har drifts kompetencer indenfor en lang række specifikke sikkerheds-og compliance- værktøjer og betjener virksomheder i alle størrelser globalt.

Firewalls Endpoint Security Patching E-mailscanning / Content filtering
Kryptering Endpoint Detection & Response (EDR)

Sårbarhedsscan /

Vulnerability Management
GDPR Compliance
Security Awareness Training/Phishing Netværks censorer Multifactor Autentificering (MFA) Data discovery

Vi tilbyder også andre løsninger der administreres on premise, samt vi pen-test, rådgivning omkring compliance til ISO, GDPR, incident handling, SIEM, GDPR compliance tools, datadiscovery tools m.m.med services der kan etableres under faste aftaleforhold.

Kontakt os og lad os aftale et introducerende møde, hvor I kan lade jer inspirere til jeres fremtidige sikkerhedstilgang.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net