MOBILE DEVICE MANAGEMENT

 HUSK! Al sikkerhed og mulighed for administration af en mobil enhed starter ved valget af platform. Ikke alle platforme kan administreres og beskyttes lige effektivt. F.eks. findes der ikke antivirus til iOS (det er Apple der ikke har åbnet for muligheden) og kun nogle Androids har indbygget kryptering.


C-cure holder løbende øje med hvilke valg af platforme, sikkerhedsløsninger og administrationsværktøjer, der er mest effektive og indkøbs-og driftsmæssigt.

Der overføres i stigende grad større mængde data til mobile enheder, der synkroniseres emails, udveksles kritiske informationer på sms og brugerne browser internettet og logger sig på systemer via deres smartphones, PDA'er eller tablets.


I takt med denne udvikling opstår der et øget behov for at IT politikkerne overholdes og at enheder og data kan beskyttes tilstrækkeligt.

Det er forskellige behov fra virksomhed til virksomhed, men mange har behov som f.eks.

  • BYOD, medarbejderne skal have frihed til at vælge platform og device, derfor opstår der et behov for overblik over hvilke enheder der skal tillades adgang til netværket og en kontrol med sikkerheden på enhederne
  • Der skal føres kontrol med hvilke "apps" der kan bruges på enheden, da nogle kan være "trafiktunge" og give alvorlige ekstra regninger fra teleudbyderen og nogle apps i virkeligheden kan fungere som spyware eller keyloggers.
  • Nye enheder skal hurtigt kunne klargøres med specifik profil, til brug i virksomheden.
  • Enheden eller lagrede data skal kunne beskyttes, med enten enhedens egen kryptering, eller med en MDM løsning, som skal kunne centralt administreres efter virksomhedens politikker.
  • Det skal være muligt at fjernslette data eller lokalisere enheden, hvis enheden mistes.
  • I nogle tilfælde skal brugerens private mobil kunne benyttes til firma-brug, hvor respekt for brugerens behov for "spillerum" og virksomhedens behov for beskyttelse skal respekteres.

Det anbefales, at man benytter sig af en Endpoint Sikkerhedsløsning til mobile enheder. (Anti-Virus, webfiltering o.lign.) i det omfang platformen tillader det.

Man kan gratis søge råd og vejledning hos C-cure om valg af passende løsning

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net