Good for Enterprise™ er en stærk mobil suite, som understøtter foretrukne mobilplatforme såsom iPhone, Android, Windows Mobile, Symbian, og PalmOS og enheder fra alle primære producenter såsom Apple, HTC, Motorola, Nokia, Palm, og Samsung.

Good for Enterprise™ sørger for at IT sikkerhed og kontrol ikke kompromitteres. Da sikkerhed og compliance er af største betydning for erhvervslivet  er  Good for Enterprise™ bygget på en sikkerhedsarkitektur, som er godkendt og taget i anvendelse af de største virksomheder og regeringer verden over inkl. United States Department of Defense (DoD).

Good for Enterprise indeholder:

Good Mobile Control

Webbaseret Klik for større billede..administration af alle dine mobile enheder. Uden at behøve fysisk kontakt med enhederne, kan IT administratorer administrere funktioner såsom kamera, infrarød port, Wi-Fi og Bluetooth funktioner, desuden kan man kontrollere hvilke applikationer brugerne kan få adgang til og hvilke applikationer der skal køre, førend en sikker forbindelse kan tillades. Man kan også foretage remote wipe hvis telefonen mistes.

Good Mobile Messaging

Er et program der sikrer mobile messaging hvad enten det er mail, kalenderfunktioner, sms el. lign. Løsningen giver end-to-end mobil sikkerhed med FIPS certificeret 192 bit AES kryptering for data i transit såvel som lagrede data på telefonen. Good's server opsættes bag virksomhedens firewall så sikkerheden ikke kompromitteres ved at man skal åbne nye porte. Sikkerheds politikker for brugere, devices og applikationer udrulles nemt med “over-the-air” (OTA) transmission.

  • Fuld kalender understøttelse.
  • E-mail synkronisering.
  • Kontakt administration med mulighed for at søge i firmaets database.
  • RSS Nyhedskilder.
  • Mulighed for IT administratorer at gennemtvinge compliance med virksomhedspolitikker.
  • Over-The-Air deployment.
  • Sorter enheder efter bruger, enhedstype og OS versioner.
  • Mulighed for blacklisting af uønskede applikationer.Good Mobile Access

Sikrer at medarbejderne kan få sikker adgang til den information de behøver, hvor som helst og når som helst med Good’s sikre arkitektur, der supporterer og registrerer forbindelse til kritiske data. Løsningen sikrer at en bruger kan opretholde adgang til vital information eller sørge for web-baseret tynd/tyk klient og enterprise tilsigtede applikationer. Løsningen er mere sikker end traditionel VPN, fordi Good Mobile Connection serveren er opsat bagved firewall’en i stedet for i DMZ som almindelige VPN gateways.

 

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net