NETVÆRKSOVERVÅGNING

Vi tilbyder på dette felt løsninger såsom

Muninn - netværkssensor-dataflow

eIQ - Logkonsolidering

Ipswitch - simplificeret netværksadministration 

Netværksadministration og overvågning , dataflowanalyser og logkonsolidering er med de stigende udfordringer interessant, fordi det giver et samlet overblik over sikkerhed, risici og compliance. Med udfordringer fra interne og eksterne trusler, operationelle emner, konfidentialitet, lovgivninger etc. er der meget at holde styr på og et samlet framework til IT Risk Management vil integrere både sikkerheds-, risici- og complianceløsninger.

Mange løsninger kobles sammen I et sammensurium af data, som er kosttunge og komplekse at vedligeholde og administrere. Det er vanskeligt og resourcekrævende at fejlfinde.

Vi har med vores udvalgte produkter forsøgt at afhjælpe dette problem.

Powered by wpsnet.com