SÅRBARHEDS-SCAN

Sårbarheds-scan er et afgørende element i enhver sikkerhedsinfrastruktur, fordi det giver mulighed for proaktiv sporing og udbedring af sikkerhedsproblemer.

Forudsætningen for et godt afkast af investering i sårbarhedsscan er selvfølgelig at man både forinden har gennemgået sine sikkerhedsløsninger og patching, og at man efter et sårbarhedsscan også retter de sårbarheder der findes.

Åbne og Sikre Netværk

Netværk skal være sikre og åbne og det skal være nemt at udveksle oplysninger med kunder, leverandører og samarbejdspartnere over hele verden. Uden styr på tingene og en overordnet holdning til IT-sikkerhed, kan disse netværk også udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko.

De nuværende sikkerhedstrusler såsom Malware, Denial of Service-angreb og andre former for indtrængen er mere sofistikerede, hyppige og farligere end nogensinde før. Desuden er den dramatiske stigning i opdagede sårbarheder, sammen med den hastighed hvormed nye trusler er skabt, gjort denne udfordring endnu større. Måling og styring af netværksrisici er en væsentlig udfordring for virksomheder i alle størrelser.

Nutidens angreb omgår lag af sikkerhed som f.eks.firewalls, antivirus-software og intrusion detection, der ikke er i stand til proaktivt at opdage nettets sårbarheder og derfor ikke pålideligt kan forhindre angreb.

Regelmæssig Scan af Netværkets Sårbarhed

Regelmæssige skanninger giver mulighed for at rette op på svagheder og dermed være forberedt, når en kendt sårbarhed forsøges udnyttet i et angreb.

Få fortaget regelmæssig skanning af en eller flere væsentlige IPadresser og modtag rapporter og kommentarer til skanningerne.

C-cure udfører sårbarheds-scan, Kontakt os gerne for yderligere info.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net