Hosting - fakturering

Fra Juli 2004 vil bba group ApS være ansvarlig for vedligeholdelsen af WPS® servers. Denne ændring betyder at I og jeres kunder vil blive faktureret for hosting og trafik af C-cure.

Klik her for at se vores hostingpriser.

Faktureringen vil foregå på følgende måde:
Forudfakturering af 3 måneders trafik – pris baseret på de forrige måneders trafik. En evt. regulering +/- vil ske på den efterfølgende kvartalsfaktura.

Betalingsbetingelse: 8 dage netto.

Hosting og trafik faktura vil blive udsendt på følgende tidspunkter:

1. kvartal: 20. December  
2. kvartal: 20. Marts
3. kvartal: 20. Juni
4. kvartal: 20. September

Betaling for hosting vil starte den følgende hele måned efter WPS løsningen er leveret til URL for tekstindlægning. Dvs. er aktiveret på wpsdemo.com.
Eksempel: Hvis sitet bliver aktiveret på  wpsdemo.com d. 15. Januar vil fakturering begynde d. 1. februar.

Hvis aktiveringsdatoen ligger midt i et kvartal vil den første faktura være inklusiv den/de manglende måneder og det efterfølgende kvartal.

Opsigelse af hosting

Hosting bliver forudfaktureret kvartalsvis og ønsker man at opsige sin hosting, skal opsigelsen være C-cure i hænde senest 1 (een) måned før udløbet af indeværende kvartal. Opsigelse skal ske skriftligt pr. brev eller telefax.

Opsigelse af hosting medfører selvfølgelig terminering af WPS sitet.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net