WPS Salgsvejledning for forhandlere

Som WPS forhandler kan du sælge hele viften af tilknyttede produkter og serviceydelser fra C-cure. Når du i dit løbende salg har en dialog med kunders marketingchefer og direktører er det væsentligt at pointere, at der i denne ASP løsning er stillet store krav til sikkerheden.

Det centrale i vores forhandler produktportefølje er WPS – Web Publishing System, som er et standard system til faste officielle udsalgspriser. Vores ydelser i forbindelse med design etc. har ligeledes faste priser, men ved større, mere individuelle løsninger giver vi tilbud.

Hvorfor blive WPS – forhandler ?

Et forhandlersamarbejde med C-cure indbefatter:

 • 1/2-dags kursus i brugen af WPS
 • 1/2-dags kursus i salg af WPS
 • 1 forhandlermappe på cd-rom – med salgsargumenter etc.
 • Adgang til 1 demo WPS-løsning
 • WPS brochurer og prislister
 • Gratis website til forhandleren, hvis der inden for de første 6 mdr. opnås et salg af WPS løsninger på kr. 50.000,- (før provision, ekskl. moms). Ved manglende salg koster WPS løsningen til forhandleren vejl. pris minus forhandlerrabat.
 • Søgeoptimering på egen hjemmeside
 • Samarbejde og tilskud omkring directmail kampagner
 • Tilskud til telemarketing
 • Opstartsassistance på pre-sales møder. På større sager fungerer vi selvfølgelig stadig som bisiddende konsulenter, så længe forhandleren har brug for det
 • Gå-hjem møder hos kunder (hvorfor dynamisk hjemmeside)
 • Seminarer med temaet dynamiske sikre hjemmesider og portaler
 • Brug af C-cure’s konsulentydelser (design, redigering af tekstindhold, brugerkurser, opgradering, vedligehold)
 • Mulighed for etablering af demosite til kunder
 • Support af demosites hos kunder
 • Løbende info om markedet for dynamiske hjemmesider
 • Konkurrentinfo
 • Genererer C-cure leads via kampagner opkræves 12% henvisningsprovision
 • Til ikke etablerede forhandlere/sælgere ydes 12% henvisningsprovision
 • 20% forhandlerrabat ved op til årlig omsætning på Kr. 65.000,-
 • 25% forhandlerrabat ved årlig omsætning på mere end Kr. 65.000,-
 • Mulighed for salg til kunder af konsulentydelser (design, brugerkurser, opgradering, vedligehold)
 • Mulighed for indtjening ved mersalg af ekstra moduler

Rabatter er beregnet udfra prislisten på WPS, der er ikke medregnet konsulentydelser og design.

Hvis man sælger vores konsulentydelser & design yder vi 12% på henvisningssalg og 20-25% på forhandlersalg.

Det er således ikke nødvendigt, at allokere ressourcer, hvis man ikke ønsker det. Foretager man selv konsulentydelser og design er her selvfølgelig en ekstra indtjeningsmulighed til et endnu højere dækningsbidrag.

Du forhandler et af markedets bedste cms systemer, med største fleksibilitet og brugervenlighed til markedets bedste pris. Samtidig sikrer du kunderne stabil drift af deres hjemmeside uden at de skal tænke på opdateringer, backup, virusbeskyttelse etc.

WPS - er nemt at betjene og kosteffektivt i drift
WPS - målrettet og effektiv kommunikation via Internet.

Salg af WPS – Web publishing System

Vi sælger ikke it-løsninger…… Vi sælger brugertilfredshed. Vi sælger kunderne en bedre og mere effektiv kommunikation via Internet.

Vi gør det nemmere for kunderne at vedligeholde deres website eller portal, og vi giver vores kunder et værktøj til nemt at håndtere avancerede funktioner og processer som nyhedsbrevsudsendelser, spørgeskemaundersøgelser, hvervekampagner, e-handel og meget mere.

Med WPS kan du knytte virksomhedens kunder, samarbejdspartnere og leverandører m.fl. tættere sammen i en effektiv kommunikation via Internet.

Det er din opgave som forhandler at få kunden til at se ideen og mulighederne i brugen af WPS.

10 gode grunde til at vælge WPS

I tabellen nedenunder kan du se, hvordan en traditionel website er sammenlignet med en WPS-hjemmeside og -portal.

Traditionel hjemmeside

WPS-hjemmeside/-portal

3-18 måneders leveringstid

1-4 ugers leveringstid

Du investerer i et langsigtet og oftest uoverskueligt projekt

Du investerer i et færdigt produkt

Man skal starte fra bunden, når der skal implementeres ny teknologi

Vores løsning er fremtidssikret og opdateres løbende med nye versioner

Som regel ikke dokumenteret

Er gennemtestet og dokumenteret

Alle ændringer skal programmeres af it-eksperter

Ændringer kan laves så nemt som at ændre i et tekstbehandlingsprogram

Programkode og indhold er mikset sammen

Programkode og indhold er separeret

Du kan ikke styre, hvem der har adgang til hvad

Du kan sætte brugerrettigheder op til de forskellige sider og informationer på hjemmesiden/portalen

Implementering af ny funktionalitet er ofte grund til at hjemmesiden skal udvikles fra bunden igen

Kan ekspanderes med nye moduler i takt med behovet og udviklingen

Skal opdateres af it-eksperter

Kan opdateres og bruges af alle i din virksomhed

Vedligeholdelsesomkostningerne er høje, uforudsigelige og tidskrævende

Vedligeholdelsesomkostningerne er lave og faste

Opgaver og faser i forbindelse med salg af en WPS

Fase 1) Indledende salg
Identificere kunden og tage kontakt
Kort telefonisk introduktion
Aftale møde

Fase 2) Konkretisering af salg
Præsentation af WPS
Spørgsmål og svar
Argumentation for WPS i den pågældende case
Afgivelse af tilbud

Fase 3) Afslutning af salg

Kundens accept
Ordrebekræftelse
Underskrift på ordrebekræftelse sendes til C-cure
Faktura, Generelle salgs og leveringsbetingelser, Licence Agreement
Kundens betaling af første halvdel
Bestilling af WPS        

Kundens vil modificere tilbud
Tilbud tilpasses – nyt tilbud
Kundens accept
Ordrebekræftelse
Underskrift på ordrebekræftelse sendes til C-cure
Faktura, Generelle salgs og leveringsbetingelser, Licence Agreement
Kundens betaling af første halvdel  
Bestilling af WPS        

Fase 1) Indledende salg

Der er mange måder at identificere sine kunder på og lige så mange måder at indlede en dialog med kunderne, så det vil vi ikke belære jer i.

Når et emne er udvalgt er altid en god ide først at se om virksomheden i forvejen har en hjemmeside. Hvis ikke burde der være et oplagt behov.

OBS ! Hvis virksomheden har en hjemmeside er det en god ide at se om denne er dynamisk.

Tip! Check om kundens website er dynamisk. Først checker man URL feltet i browseren om det er en logisk url, eller der indgår ord eller specialtegn i addressen, der kunne tyde på at det var en dynamisk site (F.eks. %,?,!,id, art, eller hvis filerne heder noget med .asp eller .php. Når man har kundens website i MS Internet Explorer browseren  vælger man: Vis -> Vis Kilde. Herefter åbnes et tekstvindue med html koden. Herefter vælger man: Rediger -> Søg Efter. Herefter åbnes en søgeboks hvor man kan indtaste asp eller .php efterfulgt af Enter. Hvis der bliver fundet referencer i koden til filer med endelsen .asp eller .php, så er sitet helt eller delvist dynamisk. Det kan således være en egen udviklet løsning eller et standard cms system.

WPS er et nemt produkt at sælge, hvis kunden har et konkret behov for en dynamisk website. Mange kunder skal dog hjælpes lidt på vej til at forstå konceptet til at begynde med, så det er en god ide at udtrykke sig så enkelt som muligt og forklare systemets funktionalitet meget overordnet til at starte med. F.eks. ved at spørge til behovet for en ny og bedre hjemme side.

Det er meget vigtigt at lytte til kunden og hurtigt finde ud af kundens tekniske forståelse for Internet og hjemmesider og herefter tilrettelægge sin præsentation til kundens forståelsesniveau.

Fase 2) Konkretisering af salg

Scenarierne for konkretisering af salget af en WPS-løsning kan groft inddeles 2 hovedscenarier med 2 under scenarier i alt.

Kunden har ikke et website:

                 Erkendt behov

Ingen teknisk forståelse (Koncept og brand salg /Referencer). Forklar systemet i sin enkelt hed som en ny flot hjemmeside, der er nem at vedligeholde. Kort og enkelt præsentation.

Høj teknisk forståelse (Teknisk salg på WPS funktioner og fleksibilitet). Så hurtig og enkelt en præsentation som muligt af dem første del og herefter en præsentation af udvalgte moduler efter kundens ønsker.

                 Ikke erkendt behov

Ingen teknisk forståelse (Skabelse af behov – Motivering Branding) Spørgeteknik til kundens forretning og kommunikationsstrategi via Internet. For herefter at forelægge kunden konkrete fordele i forhold til hans forretning ved køb og brug af WPS. 

Høj teknisk forståelse (Skabelse af behov – Motivering, Teknisk salg på WPS funktioner og fleksibilitet). Dialog om anvendelse af Internet teknologien i den konkrete virksomhed.

Kunden har en hjemmeside:

                 Hjemmesiden er statisk

Ingen teknisk forståelse (Koncept og brand salg /Referencer). Forklar systemet i sin enkelt hed som en ny flot hjemmeside, der er nem at vedligeholde. Kort og enkelt præsentation.

Høj teknisk forståelse (Teknisk salg på WPS funktioner og fleksibilitet). Så hurtig og enkelt en præsentation som muligt af dem første del og herefter en præsentation af udvalgte moduler efter kundens ønsker.

Hjemmesiden er dynamisk (=Erkendt behov for dynamiske hjemmesider)

Det er muligt at sælge en WPS, hvis kundens dynamiske hjemmeside er:       

- Grimt
- Forældet funktionalitet
- Ikke ergonomisk eller brugervenligt
- For dyrt i drift (TCO)
- For dyrt at udvikle videre på

Hvis kundens hjemmeside er flot og dynamisk kan det være svært at sælge en løsning, men det er en god ide at spørge til systemet om det er kosteffektivt, hvad det har kostet og hvad det koster at drifte systemet og om virksomheden kan få brug for flere hjemmesider med tiden. Evt. en kampagne.

Fase 3) Afslutning af salg

Kundens accept

Når en løsning og et prisniveau er blevet konkretiseret gives kunden evt. et mundtligt tilbud på stedet og tilbud sendes efterfølgende skriftligt med gyldighed i maksimalt 3 måneder.

Enten ringer kunden selv tilbage og accepterer, afslår tilbuddet eller ønsker at modificere tilbuddet.

Når man er blevet enig sendes en ordrebekræftelse til kunden for underskrift. Af ordrebekræftelsen fremgår den ønskede løsning med valgte specifikationer. Kunden skal returnere ordrebekræftelsen i underskrevet stand og denne skal sendes i kopi til C-cure.

Når kunden returnerer ordrebekræftelsen i underskrevet stand er ordren i hus og kunden kan faktureres. Sammen med faktura skal følge ”Generelle salgs- og leveringsbetingelser samt End-user license agreement. På fakturaen skal være anført halvdelen af beløbet til betaling før opgavens påbegyndelse.

Når kunden betaler første halvdel af fakturaen, vidersendes C-cure´s andel af betalingen sammen med bestilling af WPS-løsningen. WPS-Bestillingsformular findes i forhandlermappen og på www.wpsnet.com.

Bestilling, design og produktion

Til bestilling af WPS er der en WPS bestillingsformular. Ved bestilling skal første halvdel af faktura til C-cure falde, og der skal leveres en designspecifikation eller et færdigt design med bestillingen.

Hvis der ikke ligger et færdigt design vil C-cure opbygge designet i henhold til kundens ønsker og fakturere forhandleren et setup- and design fee.

Når bestillingsformular, betaling og design er på plads kan løsningen produceres. Denne proces tager 1 uge til 14 dage efter aftale ved bestilling. 

What’s in it for you?

Du får forhandlerprovision af salg af WPS – licensværdien og du har mulighed for at sælge følgende ekstra ydelser:

 • Designudarbejdelse
 • Rådgivning og implementering
 • Undervisning
 • Indlægning af indhold
 • Ekstra salg af specialudvikling nye funktioner og moduler
 • Ekstra salg af multimedie f.eks. flash, copyright billeder, lyd. mm.
 • Ekstra salg af marketing & PR f.eks. lancering af website, tryksager, displays mv.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net