WEBFILTERING

Webfiltering er nødvendig IT sikkerhed. C-cure kan levere både færdigkonfigurerede appliancebokse, softwareløsninger og firewalls med indbygget webfiltrering.

Vi har et stærkt fokus på websikkerhed og kryptering og holder et kritisk øje med hvilke producenter på markedet, som bedst kvalificerer sig med løsninger og kvalificeret support. Har I behov for en gennemgang, rådgivning om løsninger på markedet eller hjælp til anvendelse, står vi selvfølgelig til rådighed.

Vigtige Spørgsmål i forbindelse med Websikkerhed:

  • Er forbindelserne krypteret og på hvilket niveau?
  • Lagres informationerne krypteret?
  • Er der tale om .asp applikationer på webben, som nemt kan kompromitteres?
  • Er der sørget for alle nødvendige hotfixes og patches?
  • Hvor effektive er de løsninger der anvendes. Scannes der både for Spyware, virus, phishing og med URL filtre? Og hvor effektivt opdateres URL filteret?
  • Anvendes sikkerhedsforanstaltningerne optimalt eller er de utidssvarende?
  • Hvordan er brugernes adfærd? Ved de og respekterer, hvad der i virksomhedens øjne er konfidentiel information?
  • Kan uvedkommende gætte en direkte URL og derved skaffe adgang til fortrolige oplysninger?
  • Har virksomheden kategoriseret og prioriteret de sårbarheder man har kendskab til?

God Skik og Brug på Internettet

Kan vi styre brugerne ? Næppe, men man bør fortælle brugerne om god skik og brug på internettet.

Det er dog vigtigt at understrege, at med god skik og brug når man kun en bid af vejen. I dag skal der værktøjer til, som løbende scanner op imod registrerede URL filtre, og disse skal være velopdaterede. Desuden skal man scanne for phishing, spyware og andet malware undervejs. Endelig skal der et løbende eftersyn til, for at sikre, at man ikke har falsk tryghed.

Producenter indenfor Webfiltering 

Vi samarbejder med en række producenter indenfor Webfiltering. Du kan altid foresprøge og få hjælp og vejledning hos C-cure om valg af passende løsning.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net