COMPLIANCE-TJEK AF CYBER, IT & INFORMATIONS SIKKERHED

COMPLIANCE-TJEKKET AFDÆKKER CYBER-, IT- OG INFORMATIONSSIKKERHED HURTIGT OG EFFEKTIVT

Gennem et stærkt samarbejde med bl.a. PFH Consulting tilbyder C-cure compliancetjek fra øverste hylde med de ypperste værktøjer og metoder. Vores Compliancetjek er en hurtig og kosteffektiv gennemgang af jeres Cyber-, IT og Informations-sikkerhed, der resulterer i et overordnet billede af, hvad I gør godt, og hvad der skal arbejdes mere med på sikkerheds-området.

Compliance-tjekket har et meget begrænset træk på jeres ressourcer, da vi har udviklet en let tilgængelig tjekliste, som kommer rundt om jeres Cyber-, IT og Informationssikkerhed samt GDPR-compliance. Tjeklisten bygger på vores mange års praktiske erfaring med at vurdere og understøtte sikkerhed. I små interviews eller workshops gennemgås tjeklisten og jeres materiale.

Det er ikke udelukkende en IT-øvelse, så for at få et retvisende billede af jeres sikkerhed, bør virksomhedens andre funktions-områder også deltage i foranalysen.

FASTPRISAFTALE

Vi udarbejder forinden en fastprisaftale og angiver en fastpris på foranalysen, der ikke ændrer sig undervejs. Priser kan variere efter opgaven, men er altid tilrettet i forhold til størrelsen på opgaven.
Der være forhold der kan påvirke prisen op eller ned.

FREMGANGSMÅDE

#01
FORBEREDELSE
Der gennemføres et kort opstarts-møde, hvor vi afdækker omfanget af opgaven i den enkelte organisation, fastsætter prisen og specificerer ønsket materiale og informationer, som I bør have klar til vi kommer.

#02
SMÅ INTERVIEWS ELLER WORKSHOPS
I løbet af et par dage gennemgås tjeklisten og jeres materiale med udvalgte inputs-givere på tværs af organisationen, så det sikres, at alle relevante aktører bidrager til det samlede sikkerhedsbillede i foranalysen.

#03
AFRAPPORTERING
En kort rapport og en ledelsespræsentation giver et klart overblik over jeres risiko-billede og et forslag til konkrete aktiviteter og prioriteringer i en mulig plan med et økonomisk og ressourcemæssigt estimat. Vi hjælper gerne med de videre steps.


 


Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net