Konsulentroller og titler

Roller og Titler:

 • Azure konsulent
 • Compliance specialist
 • Cloud konsulent med sikkerhedsspeciale
 • Cybersecurity Konsulent
 • Cybersecurity Manager
 • Ethical hacker
 • GDPR DPO
 • GDPR  konsulent
 • Incident Manager
 • Projektledelse med sikkerhedsspeciale
 • Netværksarkitekt med sikkerhedsspeciale
 • Risk Manager

Opgavetyper:

 • Compliance test ud fra ISO standarder etc.
 • Governance
 • Penetrationstest.
 • Projektstyring omkring implementering af IT sikkerhed
 • Rådgivning om indkøb af sikkerhedsløsninger.
 • Security awareness-, -planlægning, -undervisning, -tests, -guides og håndbøger etc
 • Sikkerhedsanalyse og gennemgang.
 • Sårbarhedsscan og analyse.
 • Teknisk og organisatorisk efterlevelse af GDPR
 • Udarbejdelse af ITpolitikker efter gældende lov og standarder

Eksempler på Certificeringer:

 • CEH
 • OSCE
 • OSCP
 • CISSP
 • ISO2700X
 • CIPP/E
 • CIPM


Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net