Har I styr på hvor åbent jeres netværk er, for udefra kommende personer?

Hvis ikke så anbefaler vi at man minimum 1 til 2 gange årligt foretager et sårbarheds scan, der kan fortælle om umiddelbare sårbarheder i jeres firewall og servere der servicerer brugerne. I tillæg til rapporten kan I få kommentarer der gøre det klart, hvor I bør sætte ind for at højne sikkerheden.

Et sårbarhedsscan kan også hjælpe med at dokumentere overfor IT revisionen, at virksomheden har styr på den del af sikkerheden.

 

Powered by wpsnet.com