Har I styr på hvor åbent jeres netværk er, for udefra kommende personer?

Hvis ikke så anbefaler vi at man minimum 1 til 2 gange årligt foretager et sårbarheds scan, der kan fortælle om umiddelbare sårbarheder i jeres firewall og servere der servicerer brugerne. I tillæg til rapporten kan I få kommentarer der gøre det klart, hvor I bør sætte ind for at højne sikkerheden.

Et sårbarhedsscan kan også hjælpe med at dokumentere overfor IT revisionen, at virksomheden har styr på den del af sikkerheden.

 

Sikring af cloud

Sikring af cloud

Powered by wpsnet.com