Professionel sikkerhedsrådgivning
og support 
til dit Microsoft miljø

Har din virksomhed helt eller delvist valgt at anvende sikkerhedsmoduler fra Microsoft, men savner du professionel assistance fra rigtige sikkerhedsfolk?

Eller står du overfor at skulle vælge hvordan din sikkerhedsportefølje skal se ud for fremtiden enten som en ren Microsoft løsning eller en mere individuelt tilpasset løsning? Hvad er lettest at administrere, mest brugervenligt, sikrest og økonomisk attraktivt? Hvilke afvegninger er vigtige at tage….

For det mest optimale setup, kan C-cure tilbyde uvildig hjælp i rådgivningsfasen, både omkring økonomiske modeller, såvel som med implementering, konfiguration og efterfølgende support.
I nogle scenarier er det relevant med andre sikkerhedsløsninger i stedet eller som supplement til Microsofts pakkeløsninger O365 F3, E3 eller E5. Det er C-cure uddannet til og vi kan også afhjælpe med andre sikkerhedsløsninger, hvor der er behov for gennemgang, scoping , implementering og support. Du kan endda købe løsningerne hos C-cure.             

I alle sikkerhedsscenarier gælder det at kunne stoppe et datalæk, en kompromittering eller fejl, så tidligt i forløbet som muligt. Derfor har Microsoft udviklet en række moduler, hvoraf mange virksomheder ikke konfigurerer dem korrekt, eller helt overser dem, selvom de er købt med i pakken:

  • Device Protection
  • Identity Protection
  • Information Protection
  • Threat Resistance
  • Breach Detection, Investigation & Response

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net