Netsikker nu!

Netsikker nu!-kampagnen arbejder for, at borgerne samt små- og mellemstore virksomheder skal blive mere opmærksomme på it-sikkerhed, og derved øge brugen af sikkerhed i forhold til it.

Over halvdelen af den danske befolkning anvender dagligt internettet. Af denne gruppe har mere end halvdelen oplevet sikkerhedsproblemer. F.eks. i form af tab af data på grund af computervirus og spyware, spam, hacking, sniffing, phishing etc. 

Målet med kampagnen er at skabe en større bevidsthed og forståelse af sikkerhedsrisici, for derved at give en større tryghed og tillid til it-anvendelse blandt borgere og små- og mellemstore virksomheder i Danmark. Ved at informere om forudsætninger og muligheder for en tryg og sikker it-anvendelse, skabes der grobund for at udvikle en egentlig it-sikkerhedskultur i Danmark - en it-sikkerhedskultur, der skal være med til at ansvarliggøre den enkelte bruger af it og elektronisk kommunikation. For "kæden er ikke stærkere end det svageste led".

Den landsdækkende kampagne afholdes d. 10. marts 2005 med supplerende aktiviteter i dagene derefter.

C-cure aktiviteter:
D. 10. marts mellem kl. 15.00 og 18.00 vil C-cure stå både i Holte foran indgangene til Holte Midtpunkt og i Lyngby foran Magasin på Klampenborgvej og dele materiale ud om hvordan du bliver netsikker nu! Derudover tilbyder C-cure gratis sikkerhedsrådgivning til alle små og mellemstore virksomheder i hele marts måned 2005.

Dagen skal søge at skabe bred opmærksomhed om it-sikkerhed i befolkningen og hos små og mellemstore virksomheder. Dette sker eksempelvis gennem forskelligt informations - og undervisningsmateriale, undervisning og foredrag samt events tæt på borgeren, hvor der gives gode råd om, hvordan man bedst sikrer sig i brugen af it.

Videnskabsministeriet har udgivet en Netsikker nu! - kampagnekalender for Borgere og for Virksomheder. Yderligere information kan fås på it-borgerportalen.

For at kunne formidle viden til så bred en målgruppe, kræves stor viden og kompetance fra mange aktører. Såvel virksomheder indenfor det offentlige, som det private bidrager til dagen. Se hvem, der står bag her.

 

 

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net