Safeguard Bronze Partner certificeret.
C-cure er nu, som de eneste i Danmark Safeguard Bronze Partner certificeret. Dette betyder at vi udover at kunne tilbyde højt kvalificeret rådgivning også kan give fordelagtige vilkår på Safeguard aftaler.

Hvornår er det lovpligtigt at kryptere?
Det er ifølge datatilsynet lovpligtigt at kryptere, hvis man opbevarer personhenførbare oplysninger på en bærbar enhed, såsom en PDA, smartphone eller laptop.
Personhenførbare oplysninger kan være medarbejderkontrakter, patient- eller klientoplysninger.

Hvornår bør man desuden kryptere?
Hvis man ønsker at forhindre misbrug af informationer ved f.eks. tyveri eller viden deling mellem udvalgte parter. Kryptering er et signal til kunder og samarbejdspartnere om, at man tager dem alvorligt og giver dem konfidentialitet

Nyt om kryptering
Kryptering – brugergrupper, certifikater, koder etc. kan nu administreres centralt læs mere i dette .pdf dokument

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net