21.November 2008

Militær forbyder USB Nøgler

Det amerikanske militær forbyder brugen af flytbare medier.Det berører faktisk et ganske overset emne i mange virksomheder. For hvordan beskytter virksomheden sig idag mod spredning af Malware, særligt spyware, keyloggers etc.og endnu mere væsentligt hvordan forhindrer man i virksomheder idag at fortrolige oplysninger kopieres over på flytbare medier og håndbæres ud af virksomheden?

Man kunne i disse dage på Wired læse at det amerikanske militær nu forbyder brug af USB-nøgler og andre flytbare medier. Det frygtes at eksterne medier vil kunne sprede virus.
Det hurtigt spredende computervirus Agent.btz har resulteret i at det amerikanske militær nu forbyder brugen af alle former for flytbare medier såsom USB-nøgler, eksterne harddiske, hukommelseskort, CD’ere, DVD’ere og disketter.

Det amerikanske militær udmelder dette i en e-mail til de ansatte og henstiller til at de ansatte skal »stoppe anvendlese af alle mobile medier. Kun medier som forinden er scannet og klassiceret som malware-fri, vil kunne anvendes i hæren«. Agent.btz ormen er en variant af SillyFDC og spredes via kopiering til eksterne medier og computere. Ormen bliver aktiv, når der på PC’en skabes kontakt til et eksternt medie. Som mange andre Malwares, søger denne orm efter yderligere download af Malware kode på Internettet.

Forbudet er ikke permanent,- man vil på et senere tidspunkt igen tillade brugen af validerede medier. Dog udmeldes det at det nok aldrig igen bliver tilladt at benytte private medier i militæret.

Vi ser hos C-cure flere og flere udmeldinger om kompromittering af eksterne medier og mobile enheder. Senest er det  udmeldt at man kan opnå uautoriseret adgang til Bluetooth-mobiltelefoner og kopiere adressebog, kalender, sms-meddelelser og andre data. Bluetooth har kun en rækkevidde på 10 meter, og risikoen burde dermed være begrænset – men nu viser et eksperiment, at det såkaldte »bluesnarfing« kan gennemføres over en afstand på næsten to kilometer. Selvfølgelig under forudsætning af at brugeren ikke har korrekte sikkerhedsopsætninger og det senest opdaterede software på sin telefon,- men det er jo langt fra alle der sørger for det.

Når det gælder beskyttelse af informationer eller mod kompromittering og misbrug af identiteter, så er en kombinationen af antivirus, kryptering og DLP, en seriøs løsning på problemet.

Vi forventer faktisk generelt at markedet vil gå den vej og den stigende konsolidering vi ser blandt sikkerhedsudbydere, som opkøber hinanden eller hinandens teknologier, muliggører spændende løsninger med central administration , som vil afhjælpe denne type problemstillinger.

Hvis du vil vide mere kan du læse uddybende info under Nyheder- Links til spændende nyheder. Du er også velkommen til at kontakte en konsulent, hvis du har spørgsmål.

/Mette Nikander
C-cure

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net